Visa Layak OVHC yang kami lindungi untuk Insurans Kesihatan | Allianz Global Assistance

Cari Perlindungan Mengikut Jenis Visa

Allianz Global Assistance menyediakan OVHC untuk beraneka kategori visa yang layak. Sama ada pelawat atau pekerja, anda dapat menemui visa anda di bawah. Jika subkelas visa anda tiada dalam senarai, bererti visa itu tidak layak untuk OVHC.

Visa Kerja (Working Visas)

Visa kerja yang dikeluarkan di Australia membolehkan pemegang visa sementara untuk melakukan pekerjaan jangka pendek, yang sangat tinggi pengkhususan dan tidak berterusan, dan merupakan bahagian penting dalam tenaga kerja Australia. Visa kerja ini diberikan untuk mempelbagai kepakaran perniagaan, menguruskan kekurangan kemahiran, dan meningkatkan bakat usahawan di dalam Australia.

Visa Bekerja Sambil Bercuti (Working Holiday Visas)

Visa bekerja sambil bercuti membolehkan pemegang visa bekerja semasa bercuti di Australia. Tujuan visa ini adalah pertukaran budaya, pengetahuan dan kemahiran, dan untuk pemegang visa mengalami apa yang ditawarkan Australia. Pemegang visa boleh bekerja sepenuh masa di Australia, tetapi untuk tempoh maksimum yang ditetapkan bagi setiap majikan.

 

Visa Pengunjung (Visitor Visas)

Visa pengunjung diberikan kepada mereka yang datang ke Australia untuk bercuti, melawat sahabat dan keluarga, untuk tujuan sosial atau rekreasi, atau lawatan jangka pendek bukan kerja yang lain. Ada pelbagai jenis visa disediakan untuk melawat Australia yang mencerminkan tempoh penginapan, kerakyatan, lokasi semasa dan tujuan lawatan. Pemegang visa pelawat diberikan hak kerja yang terhad di Australia. Mereka boleh menghadiri mesyuarat perniagaan dan menjalani kursus latihan singkat, tetapi tidak boleh bekerja untuk majikan Australia.

Visa Penyambung (Bridging Visa)

Visa penyambung merupakan visa sementara yang diberikan sambil menunggu kelulusan visa yang sebenar. Bergantung pada jenis visa penyambung, anda mungkin dibenarkan atau tidak dibenarkan kembali ke Australia jika meninggalkan negara ini semasa menunggu kelulusan visa sebenar. Visa penyambung berbeza-beza tentang hak bekerja - ada yang memberikan hak kerja sepenuhnya, ada yang memerlukan bukti kesulitan kewangan.

We also provide health cover for overseas students. Learn more about   Overseas Student Health Cover (OSHC).

  

Dapatkan sebut harga untuk mengetahui lebih lanjut tentang polisi kami.