Bandingkan Perlindungan Pelawat OVHC

Sesuai untuk visa pelawat 600, 601, 651 dan banyak lagi.

Talian Bantuan Kecemasan 24/7 di nombor

Perakuan insurans melalui emel

Manfaatkan rangkaian Profesional Perubatan kami

Perlindungan Seluruh Australia

Budget Visitors 
Cover~

Standard Visitors
Cover~

Dari­

$78.00 | Bulan*

Dari­

$141.00 | Bulan*

~Had Tahunan $1,000,000

~Had Tahunan $1,000,000

 • Hospital Awam^
 • Hospital Swasta^
 • Pemulihan^
 • Ambulans^
 • Penghantaran Pulang^

 • Doktor Tempatan (GP)
 • Ubat Preskripsi
 • Patologi
 • Radiologi
 • Pakar Lain

 • Hospital Awam^
 • Hospital Swasta^
 • Pemulihan^
 • Ambulans^
 • Penghantaran Pulang^

 • Doktor Tempatan (GP)
 • Ubat Preskripsi

 • Patologi

 • Radiologi

 • Pakar Lain

Harap maklum bahawa tarikh mula polisi anda mestilah sekurang-kurangnya 2 hari setelah tarikh belian. Mungkin dikenakan waktu menunggu dan bayaran ditanggung sendiri. Untuk perincian lengkap, sila bacaSusunan Kata Polisi. Harap maklum bahawa tarikh mula polisi anda mestilah sekurang-kurangnya 2 hari setelah tarikh belian. Mungkin dikenakan waktu menunggu dan bayaran ditanggung sendiri. Untuk perincian lengkap, sila bacaSusunan Kata Polisi.
Muat turun Helaian Fakta > Muat turun Helaian Fakta >

^Ini hanya ringkasan faedah-faedah sahaja. Tertakluk pada waktu menunggu, kekecualian, batasan dan syarat-syarat. Baca perincian lengkap dalam Susunan Kata Polisi. 
*Daripada $78.00 sebulan, berdasarkan perlindungan tunggal untuk Perlindungan Pelawat Bajet (Budget Visitors Cover). Daripada $141.00 sebulan, berdasarkan perlindungan tunggal untuk Perlindungan Pelawat Standard (Standard Visitors Cover).

  

Siapakah yang boleh dilindungi?

Orang yang dilindungi polisi OVHC anda bergantung pada jenis polisi.

Perakuan Insurans akan menerangkan jenis polisi yang anda beli.

Polisi Tunggal

Polisi tunggal melindungi pemegang visa utama sahaja. Polisi ini tidak melindungi tanggungan, suami/isteri atau anak-anak. Jika keadaan anda berubah, anda perlu mengemas kini polisi.

Polisi keluarga berganda

Polisi keluarga berganda melindungi pemegang visa utama dan sama ada suami/isteri atau pasangan de facto dewasa; atau seorang anak atau lebih yang berusia kurang 18 tahun.

Polisi berbilang keluarga

Polisi berbilang keluarga melindungi pemegang visa utama, seorang suami/isteri atau pasangan de facto dewasa dan seorang anak tanggungan atau lebih yang berusia kurang 18 tahun.

    

  

Dapatkan sebut harga untuk mengetahui lebih lanjut tentang polisi kami.

Perkara-perkara Yang Anda Patut Tahu

 • What are the Waiting Periods?
 • What We Don't Cover?
 • What Are Out-of-Pocket Fees?
 • What is a Pre-Existing Condition?

Susunan Kata Polisi

Interested in OVHC for working visas 482, 485, 417
and more?

Allianz Global Assistance Overseas Health - ovhc_working_banner_desktop_nogradient