Bandingkan Perlindungan Pekerja OVHC

Sesuai untuk visa pelawat 482, 485, 417, 188, 403, 407 dan banyak lagi.

Talian Bantuan Kecemasan 24/7 di nombor

Perakuan insurans melalui emel

Perakuan insurans melalui emel

Memenuhi Syarat Visa 8501 Kerajaan Australia.Budget Working 
Cover

Standard Working
Cover

Mid Working
Cover

Top Working
Cover

Dari

$75.00 | Bulan*

Dari

$110.00 | Bulan*

Dari

$158.00 | Bulan*

Dari

$298.00| Bulan*

 • Hospital Awam^
 • Hospital Swasta^

 • Kehamilan dan Kelahiran^

 • Pemulihan^

 • Ambulans^
 • Penghantaran Pulang^

 • Doktor Tempatan (GP)

 • Ubat Preskripsi

 • Patologi

 • Radiologi

 • Pakar Lain

 • Pergigian Umum

 • Optik

 • Fisioterapi

 • Kiropraktik

 • Terapi Pelengkap

 • Pengurusan Kesihatan

 • Podiatri

 • Psikologi
 • Terapi Pertuturan

 • Alat Bantu Pendengaran

 • Alat Bantu Kesihatan & Kesejahteraan
 • Hospital Awam^
 • Hospital Swasta^

 • Kehamilan dan Kelahiran^

 • Pemulihan^

 • Ambulans^
 • Penghantaran Pulang^

 • Doktor Tempatan (GP)^

 • Ubat Preskripsi^

 • Patologi^

 • Radiologi^

 • Pakar Lain^

 • Pergigian Umum

 • Optik

 • Fisioterapi

 • Kiropraktik

 • Terapi Pelengkap

 • Pengurusan Kesihatan

 • Podiatri

 • Psikologi
 • Terapi Pertuturan

 • Alat Bantu Pendengaran

 • Alat Bantu Kesihatan & Kesejahteraan
 • Hospital Awam^
 • Hospital Swasta^

 • Kehamilan dan Kelahiran^

 • Pemulihan^

 • Ambulans^
 • Penghantaran Pulang^

 • Doktor Tempatan (GP)^

 • Ubat Preskripsi^

 • Patologi^

 • Radiologi^

 • Pakar Lain^

 • Pergigian Umum^

 • Optik^

 • Fisioterapi^

 • Kiropraktik^

 • Terapi Pelengkap^

 • Pengurusan Kesihatan

 • Podiatri

 • Psikologi
 • Terapi Pertuturan

 • Alat Bantu Pendengaran

 • Alat Bantu Kesihatan & Kesejahteraan
 • Hospital Awam^
 • Hospital Swasta^

 • Kehamilan dan Kelahiran^

 • Pemulihan^

 • Ambulans^
 • Penghantaran Pulang^

 • Doktor Tempatan (GP)^

 • Ubat Preskripsi^

 • Patologi^

 • Radiologi^

 • Pakar Lain^

 • Pergigian Umum dan Besar^

 • Optik^

 • Fisioterapi^

 • Kiropraktik^

 • Terapi Pelengkap^

 • Pengurusan Kesihatan^

 • Podiatri^

 • Psikologi^
 • Terapi Pertuturan^

 • Alat Bantu Pendengaran^

 • Alat Bantu Kesihatan & Kesejahteraan^
Mungkin dikenakan waktu menunggu dan bayaran ditanggung sendiri. Untuk perincian lengkap, sila baca Susunan Kata Polisi. Mungkin dikenakan waktu menunggu dan bayaran ditanggung sendiri. Untuk perincian lengkap, sila bacaSusunan Kata Polisi.
Mungkin dikenakan waktu menunggu dan bayaran ditanggung sendiri. Untuk perincian lengkap, sila bacaSusunan Kata Polisi.
Mungkin dikenakan waktu menunggu dan bayaran ditanggung sendiri. Untuk perincian lengkap, sila bacaSusunan Kata Polisi.
Muat turun Helaian Fakta > Muat turun Helaian Fakta > Muat turun Helaian Fakta > Muat turun Helaian Fakta >

^Ini hanya ringkasan faedah-faedah sahaja. Tertakluk pada waktu menunggu, kekecualian, batasan dan syarat-syarat. Baca perincian lanjut dalam Susunan Kata Polisi. 
*Daripada $75.00 sebulan, berdasarkan perlindungan tunggal untuk Perlindungan Pekerja Bajet (Budget Working Cover). Daripada $110.00 sebulan, berdasarkan perlindungan tunggal untuk Perlindungan Pekerja Standard (Standard Working Cover).  Daripada $158.00 sebulan, berdasarkan perlindungan tunggal untuk Perlindungan Pekerja Menengah (Mid Working Cover). Daripada $298.00 sebulan, berdasarkan perlindungan tunggal untuk Perlindungan Pekerja Atas (Top Working Cover).

  

Siapakah yang boleh dilindungi?

Orang yang dilindungi polisi OVHC anda bergantung pada jenis polisi.

Perakuan Insurans akan menerangkan jenis polisi yang anda beli.

Polisi Tunggal

Polisi tunggal melindungi pemegang visa utama sahaja. Polisi ini tidak melindungi tanggungan, suami/isteri atau anak-anak. Jika keadaan anda berubah, anda perlu mengemas kini polisi.

Polisi keluarga berganda

Polisi keluarga berganda melindungi pemegang visa utama dan sama ada suami/isteri atau pasangan de facto dewasa; atau seorang anak atau lebih yang berusia kurang 18 tahun.

Polisi berbilang keluarga

Polisi berbilang keluarga melindungi pemegang visa utama, seorang suami/isteri atau pasangan de facto dewasa dan seorang anak tanggungan atau lebih yang berusia kurang 18 tahun.

    

  

Dapatkan sebut harga untuk mengetahui lebih lanjut tentang polisi kami.

Perkara-perkara Yang Anda Patut Tahu

 • What are the Waiting Periods?
 • What We Don't Cover?
 • What Are Out-of Pocket Fees?
 • What is a Pre-Existing Condition?

Susunan Kata Polisi

Berminat dengan OVHC untuk visa pelawat 600, 601 atau 651?

Allianz Global Assistance Overseas Health - ovhc_visitor_banner_desktop1