ความคุ้มครองสุขภาพนักศึกษาต่างประเทศ - OSHC คุ้มครองอะไรบ้าง

โรงพยาบาล

 • 100% ของค่าธรรมเนียมแผนผลประโยชน์เมดิแคร์ (MBS) สำหรับบริการทางการแพทย์ที่ให้ในโรงพยาบาล
 • ห้องผู้ป่วยรวม คืนเดียวหรือวันเดียวในโรงพยาบาลของรัฐ
 • โรงพยาบาลเอกชน (สำหรับโรงพยาบาลที่มีอัตราตามสัญญากับบริการสุขภาพอลิอันซ์ประเทศออสเตรเลีย)
 • การผ่าตัดใส่อวัยวะเทียมตามจำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติที่แจ้งไว้ในรายการอวัยวะเทียมของประเทศออสเตรเลีย

รถพยาบาล

 • คุณได้รับความคุ้มครองในการใช้รถพยาบาลเพื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและเพื่อการปฐมพยาบาล ณ จุดที่เกิดเหตุ

แพทย์และผู้เชี่ยวชาญ (นอกโรงพยาบาล)

 • 100% ของค่าธรรมเนียม MBS สำหรับบริการที่ได้รับจากแพทย์อายุรกรรมทั่วไป
 • 85% ของค่าธรรมเนียม MBS สำหรับบริการที่ได้รับจากผู้เชี่ยวชาญ (เช่น การไปพบนักรังสีวิทยาเพื่อรับการถ่ายเอกซเรย์)
 • 85% ของค่าธรรมเนียม MBS สำหรับค่าตรวจทางการแพทย์ (เช่น การตรวจเลือด)

ยาตามใบสั่งของแพทย์

 • สูงถึง $50 ต่อใบสั่งยาที่ได้รับอนุมัติที่มีมูลค่ามากกว่า $39.50
 • สูงถึง $300 แต่ละปีสำหรับคนโสด
 • สูงถึง $600 แต่ละปีสำหรับครอบครัวหรือคู่สามีภรรยา

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดอ่านเอกสารกรมธรรม์ที่เกี่ยวข้องด้านล่าง คุณสามารถเรียกร้องสิทธิ์ได้เฉพาะค่ายาตามใบสั่งยาที่รวมอยู่ในรายการของแผนผลประโยชน์เภสัชกรรม (PBS) และสำหรับรายการต่าง ๆ ที่มีราคาสูงกว่าค่าธรรมเนียมจ่ายร่วม PBS  หากท่านต้องการดูรายการ PBS ที่สมบูรณ์ โปรดไปที่ เว็บไซต์ของกรมสุขภาพ

สิ่งที่คุณควรทราบ

 • อะไรบ้างทีเราไม่จ่ายแทนคุณ
 • การอธิบายเกี่ยวกับ MBS
 • ระยะเวลารอ

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์