ความคุ้มครองสุขภาพนักศึกษาต่างประเทศ (OSHC) ทำงานอย่างไร - ความช่วยเหลือทั่วโลกอลิอันซ์

ความคุ้มครองสุขภาพนักศึกษาต่างประเทศ (OSHC) เป็นการประกันสุขภาพที่ตรงตามข้อกำหนดการประกันสุขภาพของวีซ่า
นักศึกษา  และช่วยคุณเสียค่าใช้จ่ายบริการทางการแพทย์และโรงพยาบาลในระหว่างที่คุณกำลังศึกษาอยู่ในประเทศออสเตรเลีย

ทำไมนักศึกษาต่างประเทศจึงจำเป็นต้องมี OSHC

ค่ารักษาพยาบาลในประเทศออสเตรเลียอาจมีราคาสูง

นักศึกษาต่างประเทศอาจไม่เข้าเกณฑ์สำหรับเมดิแคร์ (ระบบการประกันสุขภาพสาธารณะสำหรับผู้อยู่อาศัยในประเทศออสเตรเลีย)  ถ้าหากไม่มีเมดิแคร์ ค่ารักษาพยาบาลจะมีราคาสูงมาก

เมื่อคุณพำนักอยู่นอกประเทศของคุณ เป็นสิ่งสำคัญที่ควรทราบว่าคุณจะได้รับการดูแลและสามารถเข้ารับการรักษาได้ ในค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมหากมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณ

คุณทราบหรือไม่

ค่ารักษาพยาบาลอาจแพงมาก หากคุณมาเยือนประเทศออสเตรเลีย และคุณไม่มีประกันสุขภาพหรือเมดิแคร์ คุณอาจต้องเสียค่าโรงพยาบาลสูงกว่า $1500 ต่อวัน

ข้อกำหนดวีซ่านักศึกษา

ในฐานะนักศึกษาต่างประเทศ คุณจำเป็นต้องคงไว้ซึ่งประกันสุขภาพที่เพียงพอตลอดระยะเวลาที่พำนักอยู่ในประเทศออสเตรเลีย

นักศึกษาต่างประเทศที่ไม่คงประกันสุขภาพไว้ตามระยะเวลาที่พำนักอยู่ อาจเสี่ยงต่อการถูกยกเลิกวีซ่า

 

ข้อตกลงการดูแลสุขภาพร่วมกันกับประเทศออสเตรเลีย

หากประเทศของคุณมีข้อตกลงการดูแลสุขภาพร่วมกันกับประเทศออสเตรเลีย คุณอาจเข้าเกณฑ์ได้รับบริการดูแลสุขภาพที่ได้รับเงินอุดหนุนจากเมดิแคร์ในระหว่างที่คุณกำลังเยือนประเทศออสเตรเลีย

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าประเทศของคุณมีข้อตกลงดังกล่าวกับประเทศออสเตรเลีย แต่การเข้าถึงการประกันอาจจำกัด และคุณยังจำเป็นต้องมีการประกันสุขภาพ OSHC อีกด้วย

ค้นหาว่าประเทศของคุณมีข้อตกลงการดูแลสุขภาพร่วมกันกับออสเตรเลียหรือไม่

 

ใครที่มีสิทธิได้รับการประกันสุขภาพ OSHC

คุณสามารถได้รับ OSHC หากคุณเป็นนักศึกษาต่างประเทศในออสเตรเลียที่ถือวีซ่านักศึกษา

คู่ครอง คู่โดยพฤตินัย บุตร หรือบุตรบุญธรรม อาจเข้าเกณฑ์สำหรับ OSHC ภายใต้กรมธรรม์ของคุณ

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม อ่าน ข้อความกรมธรรม์ที่สมบูรณ์

OSHC ราคาเท่าไหร่

เงินที่คุณจ่ายไปเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับประเภทของการคุ้มครองที่คุณต้องการ เราเสนอ OSHC สำหรับ :

 • กรมธรรม์เดี่ยว – คุ้มครองเฉพาะนักศึกษาต่างประเทศเท่านั้น
 • กรมธรรม์ครอบครัวคู่ – ครอบคลุมนักศึกษาต่างประเทศ และ คนหนึ่งคนใดต่อไปนี้ :
  • คู่สมรสหนึ่งคน หรือ คู่โดยพฤตินัย(ที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส)
  • บุตรหนึ่งคนหรือหลายคนที่อายุต่ำกว่า 18  ปี
 • กรมธรรม์ครอบครัวหลายคน – ครอบคลุมนักศึกษาต่างประเทศและผู้อยู่ในความอุปถัมภ์มากกว่าหนึ่งคน ซึ่งอาจรวมถึง:
  • คู่สมรสหนึ่งคน หรือ คู่โดยพฤตินัย(ที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส)
  • บุตรหนึ่งคนหรือหลายคนที่ยังอยู่ในความอุปถัมภ์

รัฐบาลออสเตรเลียกำหนดให้คุณต้องมี OSHC ตลอดระยะเวลาที่คุณพำนักอยู่ในประเทศออสเตรเลีย ดังนั้น เมื่อคุณซื้อ OSHC คุณจำเป็นต้องจ่ายเบี้ยประกันทันทีเพื่อคุ้มครองคุณตลอดอายุของวีซ่านักศึกษาที่คุณกำลังยื่นขอ

หากคุณตัดสินใจที่จะยืดระยะเวลาการศึกษาออกไป  คุณสามารถต่อกรมธรรม์ OSHC ได้

วิธีประหยัดทั้งเวลาและเงิน

เรียกเก็บค่าใช้จ่ายโดยตรงจากผู้ให้บริการ

โดยการใช้ เครือข่ายผู้ให้บริการทางการแพทย์ของเรา คุณจะได้รับความสะดวกในการการเรียกร้องการใช้สิทธิ์เมื่อคุณไปหาแพทย์ คุณเพียงแต่แค่แสดงบัตรสมาชิก OSHC ในวันที่คุณไปหาแพทย์ แล้วแพทย์ก็จะส่งบิลมาเก็บเงินที่เราโดยตรงตามจำนวนเงินที่แสดงไว้ในใบเก็บเงินของคุณ

โดยการเก็บเงินโดยตรงจากเราแพทย์เป็นผู้ดำเนินการเรียกร้องสิทธิ์แทนคุณ

คุณควรตรวจให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกใช้แพทย์ที่ยินดีเก็บเงินจากเราโดยตรง

คุณควรตกลงเรื่องราคาก่อนวันไปพบแพทย์

โปรดตรวจสอบกับแพทย์ของคุณหรือกับโรงพยาบาลก่อนเสมอ และถามเขาว่ามีค่าใช้จ่ายพิเศษอะไรอีกบ้างที่คุณจะต้องชำระ เพราะผู้ให้บริการทางแพทย์บางคนเรียกเก็บค่าบริการสูงกว่าค่าธรรมเนียม MBS ซึ่งจะทำให้คุณต้องเสียค่าใช้จ่ายมากขึ้น