การประกันสุขภาพสำหรับผู้มาเยือนต่างชาติทำงานอย่างไร | Allianz Global Assistance

การประกันสุขภาพสำหรับผู้มาเยือนต่างชาติคืออะไร?

การประกันสุขภาพสำหรับผู้มาเยือนต่างชาติ (OVHC) เป็นการประกันสุขภาพสำหรับผู้มาเยือนต่างชาติที่ต้องการจะมาเยือนหรือมาทำงานในออสเตรเลียภายใต้วีซ่าชั่วคราว  OVHC ให้บริการแก่บุคคลที่เดินทางมาออสเตรเลียเพื่อพักผ่อน เยี่ยมญาติ หรือมาทำงานชั่วคราว

ถ้าท่านเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุระหว่างที่พำนักอยู่ในออสเตรเลีย อลิอันซ์ โกลบอล แอส  ซิสตัน OVHC จะช่วยท่านเสียค่ารักษาพยาบาล

เมื่อไรที่ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพสำหรับผู้มาเยือนต่างชาติ

นอกเสียจากว่าท่านเป็นคนออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์ ผู้อยู่อาศัยถาวรในออสเตรเลีย หรือเป็นพลเมืองของประเทศที่มีข้อตกลงเรื่องการประกันสุขภาพซึ่งกันและกัน ท่านไม่มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือ Medicare – ซึ่งเป็นระบบการประกันสุขภาพสาธารณะ  ถ้าท่านไม่มีสิทธิ์ได้ รับเมดิแดร์ การจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลจะสูงลิบลิ่ว

 ถ้าวีซ่าของท่านขึ้นอยู่กับเงื่อนไข 8501 ท่านจะต้องมีประกันสุขภาพที่เพียงพอสำหรับตัวท่านและสมาชิกในครอบครัว นี่หมายความว่าการมีประกันสุขภาพที่เพียงพอเป็นเงื่อนไขบังคับในระหว่างที่ผู้ถือวีซ่าดังกล่าวยังพำนักอยู่ในออสเตรเลีย

 ท่านอาจเจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บซึ่งจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือ ในกรณีเช่นนี้ การประกันสุขภาพ OVHC ของท่านจะคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ซึ่งโดยปกติแล้วระบบเมดิแคร์ออสเตรเลียจะเป็นผู้คุ้มครองถ้าท่านเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรในออสเตรเลีย

 ไม่ว่าท่านจะมาออสเตรเลียเพื่อพักผ่อน เยี่ยมครอบครัว มิตรสหาย หรือเพื่อทำงาน เราจะให้ความคุ้มครอง OVHC แก่ท่านซึ่งจะเป็นไปตามเงื่อนไข 8501 ซึ่งใช้กับวีซ่าชั่วคราวสำหรับการขาดแคลนทักษะ 482  และวีซ่าชั่วคราวสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา 485

ค้นหาการประกันสุขภาพด้วยการตรวจดูประเภทวีซ่าของท่าน

เราให้การประกัน OVHC  แก่ eligible visas  โปรดเลือกประเภทวีซ่าของท่านจากรายการข้างใต้นี้

OVHC for Working Visas

วีซ่า 482, 485, 417, 188, 403, 407 และอื่นๆ

สำหรับในกรณีที่ท่านกำลังทำงานชั่วคราวอยู่ในออสเตรเลีย หรือท่านกำลังเยือนออสเตรเลียในฐานะผู้ทำงานระหว่างโฮลิเดย์

เราเสนอทางเลือกการประกันหลายรูปแบบที่เหมาะสมกับงบประมาณและความจำเป็นด้านสุขภาพของท่าน

OVHC for Visiting Visas

วีซ่า 600, 601, 651 และอื่นๆ

สำหรับเมื่อท่านกำลังพักผ่อนอยู่ในออสเตรเลีย หรือสำหรับครอบครัวของท่านถ้าเขามาเยี่ยมท่านจากต่างประเทศ

เราเสนอทางเลือกการคุ้มครองหลายประเภทเพื่อให้เหมาะสมกับงบประมาณและความจำเป็นด้านสุขภาพของท่าน

ใครที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ OVHC?

ผู้ที่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของ OVHC  ของท่านจะขึ้นอยู่กับประเภทของกรรมธรรม์ที่ท่าน ถืออยู่ ใบรับรองการประกันจะอธิบายให้ทราบว่าท่านได้ชื้อกรรมธรรม์อะไร เราให้ความคุ้ม ครองแก่บุคคลต่างๆ ดังต่อไปนี้: 

 กรมธรรม์เดี่ยว

กรมธรรม์เดี่ยวให้ความคุ้มครองสำหรับผู้ถือวีซ่าหลักเท่านั้น กรรมธรรม์นี้ไม่คุ้มครองผู้ติด ตาม คู่ครองหรือบุตร  ถ้าสถานการณ์ของท่านเปลี่ยนแปลง ท่านต้องปรับปรุงกรมธรรม์ให้ทันต่อเหตุการณ์

 กรมธรรม์ครอบครัวคู่

กรมธรรม์ครอบครัวคู่ให้ความคุ้มครองแก่ผู้ถือวีซ่าหลักและคู่ครองผู้ใหญ่หนึ่งคนหรือคู่ครองโดยพฤตินัย (ดี แฟ็คโต) หนึ่งคน กับบุตรหนึ่งคนหรือมากกว่าซึ่งอายุต่ำกว่า 18 ปี

กรมธรรม์ครอบครัวหลากหลาย

กรมธรรม์ครอบครัวหลากหลายให้ความคุ้มครองแก่ผู้ถือวีซ่าหลัก และ คู่ครองผู้ใหญ่หนึ่งคนหรือคู่ครองโดยพฤตินัย (ดี แฟ็คโต) หรือบุตรหนึ่งคนหรือมากกกว่าที่ยังอยู่ในความอุปการะซึ่งอายุต่ำกว่า  18 ปี

เรื่องอื่นๆ ที่ท่านควรทราบ

  • OVHC เป็นการประกันสุขภาพหรือ?
  • ข้อตกลงการดูแลสุขภาพซึ่งกันและกันกับออสเตรเลีย