ความคุ้มครองสุขภาพผู้มาเยือนต่างประเทศทำงานอย่างไร - ความช่วยเหลือทั่วโลกอลิอันซ์

ความคุ้มครองสุขภาพผู้มาเยือนต่างประเทศ (OVHC) เป็นการประกันสุขภาพสำหรับผู้มาเยือนต่างประเทศที่มาเยือนที่ต้องการเดินทางหรือทำงานในประเทศออสเตรเลีย

OVHC ช่วยคุณในเรื่องค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ต่อไปนี้:

(OVHC) การรักษาพยาบาลเมื่อคุณอยู่ในโรงพยาบาล

 • ค่าใช้จ่ายทางการแพทย์เมื่อคุณอยู่ในโรงพยาบาล
 • การใช้รถพยาบาลยามฉุกเฉิน
 • ค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ในการส่งตัวคุณกลับบ้าน
 • ค่ายาตามใบสั่งแพทย์บางประเภท (สำหรับสมาชิกประเภทผู้มาเยือนพิเศษเท่านั้น)
 • บริการทางด้านการแพทย์ที่แพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ให้บริการนอกโรงพยาบาล (สำหรับสมาชิกประเภทผู้มาเยือนพิเศษเท่านั้น)

นอกจากนั้น OVHC ยังช่วยให้คุณมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขการประกันสุขภาพ 8501 อีกด้วย

 

ทำไมผู้มาเยือนต่างประเทศควรซื้อการประกันสุขภาพ OVHC

 

ค่ารักษาพยาบาลในประเทศออสเตรเลียราคาสูง

นอกเสียจากว่าคุณเป็นพลเมืองของประเทศออสเตรเลีย หรือพลเมืองของประเทศนิวซีแลนด์ หรือเป็นผู้อยู่อาศัยถาวร คุณจะไม่เข้าเกณฑ์สำหรับเมดิแคร์ (ระบบการประกันสุขภาพของรัฐในประเทศออสเตรเลียสำหรับผู้อยู่อาศัยในออสเตรเลีย) หากไม่มีเมดิแคร์ คุณจะต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลแพงมาก (อาจสูงถึง $1500 ต่อวัน)

เมื่อคุณพำนักอยู่นอกประเทศของคุณ เป็นสิ่งสำคัญที่ควรทราบว่าคุณจะได้รับการดูแลและสามารถเข้ารับการรักษาได้ ในค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมหากมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณ

  

ข้อกำหนดของวีซ่า

คุณจะต้องคงไว้ซึ่งการประกันสุขภาพสำหรับตัวคุณ และสำหรับสมาชิกในครอบครัวที่คุณพามาอยู่ด้วยในระหว่างที่คุณถือวีซ่าที่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขวีซ่า 8501

ไม่ว่าคุณกำลังเดินทางมาประเทศออสเตรเลียเพื่อการพักผ่อน เยี่ยมเยียนครอบครัวหรือเพื่อนฝูง หรือมาเพื่อทำงาน เราสามารถจัดหาการประกันสุขภาพ OVHC ที่ตรงตามเงื่อนไขวีซ่า 8501 ซึ่งใช้กับวีซ่า 420, 457 และ 485

ค้นหาการประกันสุขภาพตามประเภทวีซ่าของคุณ

 

ข้อตกลงการดูแลสุขภาพร่วมกันกับประเทศออสเตรเลีย

หากประเทศของคุณมีข้อตกลงการดูแลสุขภาพร่วมกันกับประเทศออสเตรเลีย คุณอาจเข้าเกณฑ์ได้รับบริการสุขภาพที่ได้รับเงินอุดหนุนจากเมดิแคร์ในระหว่างที่คุณกำลังเยือนประเทศออสเตรเลีย

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าประเทศของคุณจะมีข้อตกลงดังกล่าวกับประเทศออสเตรเลีย แต่การเข้าถึงการประกันอาจจำกัด และคุณยังจำเป็นต้องมีการประกันสุขภาพ OVHC

ค้นหาดูว่าประเทศของคุณมีข้อตกลงการดูแลสุขภาพร่วมกันกับออสเตรเลียหรือไม่

 

ใครบ้างที่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของกรมธรรม์ OVHC

OVHC ของคุณขึ้นอยู่กับประเภทของกรมธรรม์ที่คุณถืออยู่ ใบรับรองของแบบประกันจะแสดงให้คุณทราบว่าคุณได้ซื้อกรมธรรม์แบบไหน

กรรมธรรม์แบ่งประเภทได้ดังนี้ :

 • กรมธรรม์เดี่ยว – คุ้มครองเฉพาะผู้มาเยือนต่างประเทศผู้เดียว
 • กรมธรรม์ครอบครัวคู่ - คุ้มครองผู้มาเยือนต่างประเทศ และบุคคลหนึ่งบุคคลใดต่อไปนี้ :
  • คู่สมรส หรือ คู่โดยพฤตินัย (ที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส)
  • บุตรหนึ่งคนหรือหลายคนที่อายุต่ำกว่า 18 ปี
 • กรมธรรม์ครอบครัวหลายคน – คุ้มครองผู้มาเยือนต่างประเทศ
  • คู่สมรส หรือ คู่โดยพฤตินัย (ที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส) และ
  • บุตรหนึ่งคนหรือหลายคนที่ยังอยู่ในความอุปถัมภ์

  

OVHC ราคาเท่าไหร่

เงินที่คุณจ่ายไปเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับประเภทของการคุ้มครองที่คุณต้องการ เราเสนอ OVHC สองประเภทด้วยกัน :

 • ผู้มาเยือนแบบประหยัด (เฉพาะค่าโรงพยาบาล)
 • ผู้มาเยือนพิเศษ

คุณสามารถเลือกที่จะผ่อนชำระเบี้ยประกัน OVHC ให้กับเราเป็นงวด ๆ คือทุกสองสัปดาห์ ทุกเดือน ทุกสามเดือน ทุกหกเดือน หรือ ทั้งปี ผ่านทางการชำระโดยอัตโนมัติจากบัตรเครดิตหรือบัญชีธนาคารที่คุณมี

การชำระเงินโดยอัตโนมัติของคุณจะดำเนินต่อไปจน กระทั่งคุณ ยกเลิกกรมธรรม์ของคุณ หรือคุณขอให้เราหยุดการจ่าย
  

 
วิธีประหยัดทั้งเวลาและเงิน

 

เรียกเก็บค่าใช้จ่ายโดยตรงจากผู้ให้บริการ

โดยการใช้เครือข่ายของผู้ให้บริการของเรา คุณจะได้รับความสะดวกในการใช้สิทธิ์เมื่อคุณไปหาแพทย์ เพียงแค่แสดงบัตรสมาชิก OVHC ในวันที่คุณไปหาแพทย์ แล้วแพทย์ก็จะส่งบิลมาเก็บเงินที่เราโดยตรงตามจำนวนเงินที่แสดงไว้ในใบเก็บเงินของคุณ

โดยการเก็บเงินโดยตรงจากเรา แพทย์จะเป็นผู้ดำเนินการเรียกร้องสิทธิ์แทนคุณ

คุณควรตรวจให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกใช้แพทย์ที่ยินดีเก็บเงินจากเราโดยตรง

  

คุณควรตกลงเรื่องราคาก่อนวันไปพบแพทย์

โปรดตรวจสอบกับแพทย์ของคุณหรือกับโรงพยาบาลก่อนเสมอ และถามเขาว่ามีค่าใช้จ่ายพิเศษอะไรอีกบ้างที่คุณจะต้องชำระ เพราะผู้ให้บริการทางแพทย์บางคนเรียกเก็บค่าบริการสูงกว่าค่าธรรมเนียม MBS ซึ่งจะทำให้คุณต้องเสียค่าใช้จ่ายเงินมากขึ้น