วีซ่าประกันความคุ้มครองสุขภาพประเภท 457 - ความช่วยเหลือทั่วโลกอลิอันซ์

คุณกำลังวางแผนการทำงานในประเทศออสเตรเลียด้วยวีซ่าทำงานชั่วคราว (เฉพาะทาง) (วีซ่าประเภท 457) ใช่หรือไม่ โปรดทราบว่าวีซ่าประกันสุขภาพของคุณจะต้องครอบคลุมตลอดระยะเวลาที่อยู่ในประเทศออสเตรเลีย

ความคุ้มครองสุขภาพของผู้มาเยือนจากต่างประเทศ

ความคุ้มครองสุขภาพสำหรับผู้มาเยือนจากต่างประเทศ (OVHC)  รวมทั้งวีซ่าประเภท 457 :

  • คุ้มครองด้านการแพทย์และสุขภาพทั่วออสเตรเลีย หากว่ามีอะไรเกิดขึ้นในระหว่างการพำนักของคุณ
  • สอดคล้องกับเงื่อนไขการขอวีซ่า 8501
  • ได้รับใบรับรองการประกันสุขภาพของคุณโดยทันที

เกี่ยวกับวีซ่าประเภท 457

วีซ่านี้อนุญาตให้คุณทำอะไรได้บ้าง

วีซ่าประเภท 457 อนุญาตให้คนที่เดินทางมาทำงาน(เฉพาะทาง)ที่ออสเตรเลียและะมีบริษัทเป็นผู้สนับสนุน สามารถทำงานได้ถึงสี่ปี นอกจากนี้คุณยังสามารถนำสมาชิกในครอบครัวที่เข้าเกณฑ์มาอยู่ในประเทศออสเตรเลียกับคุณด้วยก็ได้

คุณเข้าเกณฑ์หรือไม่

เพื่อมีคุณสมบัติที่เข้าเกณฑ์สำหรับการขอวีซ่าทำงานชั่วคราว (เฉพาะทาง) (ประเภท 457) คุณต้อง :

  • ได้รับอุปถัมภ์จากธุรกิจที่ได้รับการอนุมัติ
  • มีความเชียวชาญสอดคล้องกับตำแหน่งที่ต้องการเพื่อบรรจุลงตำแหน่งที่เสนอชื่อโดยธุรกิจที่ได้รับการอนุมัติ (ต้องเป็นอาชีพที่ได้รับการอนุมัติ)

ธุรกิจนี้สามารถอุปถัมภ์คุณสำหรับการขอวีซ่านี้ ถ้าหากธุรกิจไม่สามารถหาพลเมืองออสเตรเลียหรือผู้อยู่อาศัยถาวรในออสเตรเลียมาทำงานที่ต้องใช้ทักษะนี้ได้เท่านั้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ : เว็บไซด์กรมการเข้าเมืองและการพิทักษ์พรมแดน

ข้อกำหนดของการประกันสุขภาพ

กรมการเข้าเมืองและการพิทักษ์พรมแดนของออสเตรเลียกำหนดให้คุณจำเป็นต้องมีการประกันสุขภาพที่ครอบคลุมสำหรับตัวคุณเองและสมาชิกครอบครัวคนใดของคุณที่คุณพามาอยู่ด้วยในระหว่างที่คุณถือวีซ่าประเภท 457 นอกเสียจากว่าประเทศของคุณมีข้อตกลงการดูแลสุขภาพร่วมกันกับประเทศออสเตรเลีย
เราเสนอกรมธรรม์ความคุ้มครองสุขภาพสำหรับผู้มาเยือนจากต่างประเทศ (OVHC) ที่ตรงตามเงื่อนไขวีซ่า 8501 สำหรับวีซ่าทำงานชั่วคราว (เฉพาะทาง) (ประเภท 457) และให้คุณเข้าใจถึงผลประโยชน์หลายประการ เพื่อคุ้มครองสุขภาพสมบูรณ์ในระหว่างที่คุณพำนักอยู่ในประเทศออสเตรเลีย
เราเสนอความคุ้มครอง OVHC สองระดับ – สำหรับผู้มาเยือนแบบประหยัด (โรงพยาบาลเท่านั้น) และผู้มาเยือนแบบพิเศษ – ดังนั้นคุณจึงสามารถเลือกตัวเลือกที่เหมาะที่สุดกับความต้องการของคุณ
โดยขึ้นอยู่กับประเภทของความคุ้มครองที่คุณเลือก OVHC อาจคุ้มครองคุณสำหรับ :

  • บริการทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลมีให้
  • ยาที่แพทย์สั่งบางประเภท
  • รถพยาบาลยามฉุกเฉิน
  • บริการทางการแพทย์ที่คุณได้รับจากแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป หรือ ผู้เชี่ยวชาญทั่วไป
  • การตรวจทางการแพทย์นอกโรงพยาบาล และอื่น ๆ อีกมาก