วีซ่าประกันความคุ้มครองสุขภาพวีซ่าประเภท 485 - ความช่วยเหลือทั่วโลกอลิอันซ์

คุณกำลังวางแผนที่จะพำนักหรือทำงานในประเทศออสเตรเลียหลังจากที่จบการศึกษาแล้วใช่หรือไม่ ในฐานะนักศึกษาต่างประเทศที่สำเร็จการศึกษาที่นี่ คุณอาจเข้าเกณฑ์สำหรับวีซ่าผู้สำเร็จการศึกษาชั่วคราว (ประเภท 485) โปรดจำไว้ว่าคุณจำเป็นต้องมีการประกันสุขภาพที่เพียงพอในระหว่างที่คุณกำลังพำนักอยู่ในประเภทออสเตรเลียด้วยวีซ่า 485

ความคุ้มครองสุขภาพผู้มาเยือนจากต่างประเทศ

เราเสนอความคุ้มครองสุขภาพผู้มาเยือนจากต่างประเทศ(OVHC) ที่ออกแบบสำหรับผู้มาเยือนต่างประเทศที่มีวีซ่าต่าง ๆ รวมทั้งวีซ่า 485 ที่ :

 • เสนอความคุ้มครองด้านการแพทย์และสุขภาพทั่วประเทศออสเตรเลีย หากว่ามีอะไรเกิดขึ้นในระหว่างการพำนักของคุณ
 • ตรงตามเงื่อนไขวีซ่า 8501
 • ได้รับใบรับรองการประกันสุขภาพของคุณโดยทันที

เกี่ยวกับวีซ่าประเภท 485

วีซ่านี้อนุญาตให้คุณทำอะไรได้บ้าง

วีซ่า 485 อนุญาตให้นักศึกษาต่างประเทศผู้ซึ่งพึ่งสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาประเทศออสเตรเลียที่ได้รับอนุมัติ พำนัก เรียน และทำงานในประเทศออสเตรเลียได้ชั่วคราว
วีซ่านี้มีสองแบบ ซึ่งจะกำหนดว่าคุณจะพำนักอยู่ในประเทศออสเตรเลียได้นานเท่าใด
นอกจากนี้คุณยังอาจสามารถนำสมาชิกในครอบครัวที่เข้าเกณฑ์มาอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียกับคุณด้วยก็ได้

แบบงานผู้สำเร็จการศึกษา

แบบนี้สำหรับนักศึกษาต่างประเทศที่มีคุณสมบัติที่เข้าเกณฑ์ผู้ซึ่งจบการศึกษาโดยมีทักษะและคุณสมบัติที่สัมพันธ์กับอาชีพใน รายการอาชีพเฉพาะทาง ของกรมการเข้าเมิองและการพิทักษ์พรมแดน วีซ่าในสายนี้มีอายุ 18 เดือน

แบบงานหลังสถานะนักเรียน

สายนี้สำหรับนักศึกษาต่างประเทศผู้ซึ่งจบการศึกษาโดยได้รับวุฒิการศึกษาระดับสูงจากสถาบันการศึกษาในประเทศออสเตรเลีย โดยไม่คำนึงถึงสาขาของการศึกษา แบบนี้มีให้เฉพาะสำหรับนักศึกษาที่ยื่นขอและได้รับอนุมัติวีซ่านักศึกษาครั้งแรกเมื่อหรือหลังวันที่ 5 พฤศจิกายน 2011 วีซ่าในสายนี้มีอายุจนถึงสี่ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของคุณด้วย

คุณเข้าเกณฑ์หรือไม่

ในการที่จะเข้าเกณฑ์ยื่นขอวีซ่า 485 คุณต้อง :

 • มีอายุต่ำว่า 50 ปี
 • ถือวีซ่าทีเข้าเกณฑ์
 • แสดงหลักฐานไว้ในใบสมัครว่าคุณมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดด้านภาษาอังกฤษ
 • ตรงตามข้อกำหนดการศึกษาในประเทศออสเตรเลียตลอดระยะ 6 เดือนที่ผ่านมา
 • ตรงตามข้อกำหนดด้านสุขภาพและความประพฤติ
 • มีประกันสุขภาพในประเทศออสเตรเลีย
 • ตรงตามข้อกำหนดเฉพาะของสายตามที่คุณยื่นขอวีซ่านี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ กรมการเข้าเมืองและการพิทักษ์พรมแดนเว็บไซต์

ข้อกำหนดของการประกันสุขภาพ

กรมการเข้าเมืองและการพิทักษ์พรมแดนของประเทศออสเตรเลียกำหนดให้คุณจำเป็นต้องคงไว้ซึ่งการประกันสุขภาพที่เพียงพอสำหรับตัวคุณเองและสมาชิกครอบครัวของคุณที่คุณพามาอยู่ด้วยในระหว่างที่คุณถือวีซ่าประเภท 485
เราเสนอกรมธรรม์ความคุ้มครองสุขภาพสำหรับผู้มาเยือนจากต่างประเทศ (OVHC) ที่ตรงตามเงื่อนไขวีซ่า 8501 สำหรับวีซ่าชั่วคราวสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา (ประเภท 485) และให้คุณเข้าถึงผลประโยชน์หลายประการ เพื่อช่วยให้คุณมีสุขภาพสมบูรณ์ในระหว่างที่คุณพำนักอยู่ในประเทศออสเตรเลีย
เราเสนอความคุ้มครอง OVHC สองระดับ – สำหรับผู้มาเยือนแบบประหยัด (โรงพยาบาลเท่านั้น) และผู้มาเยือนแบบพิเศษ – ดังนั้นคุณจึงสามารถเลือกตัวเลือกที่เหมาะที่สุดกับความต้องการของคุณ
โดยขึ้นอยู่กับประเภทของความคุ้มครองที่คุณเลือก OVHC อาจคุ้มครองคุณสำหรับ :

 • บริการทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลมีให้
 • ยาที่แพทย์สั่งบางประเภท
 • รถพยาบาลยามฉุกเฉิน
 • บริการทางการแพทย์ที่คุณได้รับจากแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป หรือ ผู้เชี่ยวชาญทั่วไป
 • การตรวจทางการแพทย์นอกโรงพยาบาล และอื่น ๆ อีกมาก