กรมธรรม์ประกันสุขภาพสำหรับผู้มาเยือนต่าง ประเทศของคุณให้ความคุ้มครองอะไรบ้าง? - ความช่วยเหลือทั่วโลกอลิอันซ์

เราเสนอการประกัน OVHC สองระดับ คุณจึงสามารถเลือกความคุ้มครองที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณมากที่สุด

สำหรับผู้มาเยือนแบบประหยัด (เฉพาะค่าโรงพยาบาล) เริ่มต้นที่ สัปดาห์ละ $17.87*

โรงพยาบาล

 • โรงพยาบาลของรัฐ- ผู้ป่วยในที่ค้างห้องผู้ป่วยรวม คืนเดียวหรือวันเดียวในโรงพยาบาลของรัฐ
 • โรงพยาบาลของรัฐ – คุ้มครองค่าใช้จ่ายอุบัติเหตุและกรณีฉุกเฉิน เมื่อเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
 • การพำนักในโรงพยาบาลเอกชน (สำหรับโรงพยาบาลที่มีอัตราตามข้อตกลงกับ AHSA)
 • ยาที่แพทย์สั่งเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลของโรงพยาบาลของคุณ (รวมถึงยาที่ได้ รับเมื่อออกจากโรงพยาบาล)
 • การผ่าตัดใส่อวัยวะเทียมตามจำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติที่แจ้งไว้ในรายการอวัยวะเทียมของประเทศออสเตรเลีย

การขนส่งฉุกเฉิน

 • คุณได้รับความคุ้มครองในการใช้รถพยาบาลเพื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและเพื่อการปฐมพยาบาล ณ จุดที่เกิดเหตุ
 • การดูแลทางการแพทย์เพื่อการส่งตัวคุณกลับประเทศมีมูลค่าสูงถึง $5,000 (คุ้มครองการเคลื่อนย้ายคุณกลับประเทศบ้านเกิดเนื่องจากการเจ็บป่วยบาดเจ็บ หรือทุพพลภาพถาวร หรือในกรณีที่มีการเสียชีวิต)

แพทย์และผู้เชี่ยวชาญ (นอกโรงพยาบาล)

 • ไม่คุ้มครอง

ยาตามใบสั่งแพทย์

 • ไม่คุ้มครอง

สำหรับผู้มาเยือนแบบพิเศษ เริ่มต้นที่ สัปดาห์ละ $25.94*

เป็นที่นิยมที่สุด

โรงพยาบาล

 • โรงพยาบาลผู้ป่วยในที่ค้างห้องผู้ป่วยรวม คืนเดียวหรือวันเดียวในโรงพยาบาลของรัฐ
 • โรงพยาบาลของรัฐ - คุ้มครองค่าใช้จ่ายอุบัติเหตุและกรณีฉุกเฉิน (ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล)
 • การพำนักในโรงพยาบาลเอกชน (สำหรับโรงพยาบาลที่มีอัตราตามข้อตกลงกับ AHSA)
 • ยาที่แพทย์สั่งเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลของโรงพยาบาลของคุณ (ซึ่งรวมถึงยาที่ได้รับเมื่อออกจากโรงพยาบาล)
 • การผ่าตัดใส่อวัยวะเทียมตามจำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติที่แจ้งไว้ในรายการอวัยวะเทียมของประเทศออสเตรเลีย

การขนส่งฉุกเฉิน

 • คุณได้รับความคุ้มครองในการใช้รถพยาบาลเพื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและเพื่อการปฐมพยาบาล ณ จุดที่เกิดเหตุ
 • การดูแลทางการแพทย์เพื่อการส่งตัวคุณกลับประเทศมีมูลค่าสูงถึง $5,000 (คุ้มครองการเคลื่อนย้ายคุณกลับประเทศบ้านเกิดเนื่องจากการเจ็บป่วยบาดเจ็บ หรือทุพพลภาพถาวร หรือในกรณีที่มีการเสียชีวิต)

แพทย์และผู้เชี่ยวชาญ (นอกโรงพยาบาล)

 • 100% ของค่าธรรมเนียม MBS สำหรับบริการที่ได้รับจากแพทย์จีพี อายุรกรรมทั่วไป
 • 85% ของค่าธรรมเนียมสำหรับบริการทางการแพทย์ เช่นการตรวจเลือดและเอ็กซเรย์ (รวมถึงพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ)

ยาตามใบสั่งแพทย์

 • ยาตามใบสั่งของแพทย์สูงถึง $50
 • สูงถึง $300 สำหรับแต่ละปี สำหรับคนโสด
 • สูงถึง $600 สำหรับแต่ละปี สำหรับครอบครัว

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดอ่านเอกสารกรมธรรม์ที่เกี่ยวข้องด้านล่าง คุณสามารถขอเงินคืนสำหรับยาตามใบสั่งแพทย์ซึงรวมอยู่ในรายการโครงการผลประโยชน์ทางเภสัชกรรม (PBS) และสำหรับรายการที่มีมูลค่ามากกว่าค่าธรรมเนียมร่วมจ่ายตามโครงการผลประโยชน์ทางเภสัชกรรมได้เท่านั้น เพื่อที่จะดูรายการเต็มของยาในโครง การผลประโยชน์ทางเภสัชกรรม (PBS) และค่าธรรมเนียมการจ่ายร่วมในปัจจุบัน โปรดไปที่ เว็บไซต์กรมสุขภาพ

ต้องการความคุ้มครองเพิ่มเติมหรือไม่

สำหรับลูกค้าที่ เลือกวีซ่าทำงาน (ตัวอย่างเช่น วีซ่า 457 หรือวีซ่า 485) เราเสนอความคุ้มครองเพิ่มเติมสำหรับบริการสุขภาพปกติที่ไม่คุ้มครองโดยกรมธรรม์มาตรฐาน OVHC ของท่าน ผู้ถือวีซ่าทำงาน สามารถเพิ่มตัวเลือกแบบเหมารวม Extras ให้กับความคุ้มครองเดิมที่มีอยู่โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

Basic Extras เริ่มต้นที่ $47.54 ต่อเดือน

ทันตกรรม

ทันตกรรมทั่วไป (ตรวจฟัน ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟันแบบปกติ เอ็กซเรย์ เป็นต้น)
Benefits Tooltip

50%

Annual limit Tooltip

$500 ต่อคน
$1,000 ต่อครอบครัว


ทันตกรรมหลัก (ผ่าฟันคุด รักษารากฟัน เป็นต้น)
Benefits Tooltip

X

Annual limit Tooltip

X


ทันตกรรมจัดฟัน (จัดฟัน จัดฟันชนิดโลหะ เป็นต้น)
Benefits Tooltip

X

Annual limit Tooltip

X


สายตา

แว่นสายตาตามใบสั่ง
คอนแทคเลนส์
Benefits Tooltip

100%

Annual limit Tooltip

$150 ต่อคน
$300 ต่อครอบครัว


ศัลยกรรมดวงตาด้วยเลเซอร์
Benefits Tooltip

X

Annual limit Tooltip

X


กายภาพบำบัด

กายภาพบำบัด

กิจกรรมบำบัด

ผู้เชี่ยวชาญด้านกล้ามเนื้อตา (บำบัดสายตา)
Benefits Tooltip

เริ่มต้นที่: $35
มาตรฐาน: $25

Annual limit Tooltip

$300 ต่อคน
$600 ต่อครอบครัว


สรีรวิทยาการออกกำลังกาย

วารีบำบัด
Benefits Tooltip

50%

Annual limit Tooltip

รวมอยู่ในวงเงินที่จำกัดต่อปีสำหรับกายภาพบำบัดข้างต้น


การบำบัดโรคโดยวิธีการจับกระดูกสันหลัง

การบำบัดโรคโดยวิธีการจับกระดูกสันหลัง

บริการการรักษาโรคกระดูกและกล้ามเนื้อ
Benefits Tooltip

เริ่มต้นที่: $35
มาตรฐาน: $25

Annual limit Tooltip

$300 ต่อคน
$600 ต่อครอบครัว


คำปรึกษาด้านการแพทย์แผนจีนและการบำบัดเสริม

การฝังเข็ม
การรักษาด้วยวิธีธรรมชาติ
นวดแผนโบราณ
โภชนบำบัด
คำปรึกษาด้านการแพทย์แผนจีน
Benefits Tooltip

เริ่มต้นที่:  $35
มาตรฐาน: $25
Annual limit Tooltip

$150 ต่อคน
$300 ต่อครอบครัว


การจัดการสุขภาพ

การป้องกันสุขภาพ
Benefits Tooltip

50%

Annual limit Tooltip

$100 ต่อคน
$200 ต่อครอบครัว


การรักษาเท้า

การรักษาเท้า (การรักษาโรคที่มือและเท้า)
Benefits Tooltip

X

Annual limit Tooltip

X


จิตวิทยา

จิตวิทยา/กลุ่มบำบัด
Benefits Tooltip

X

Annual limit Tooltip

X


การบำบัดวจีเภท

Speech therapy
Benefits Tooltip

X

Annual limit Tooltip

X


อุปกรณ์เพื่อสุขภาพ

Equipment (1 every 3 years)

Health services
Benefits Tooltip

X

Annual limit Tooltip

X


Orthotics
Benefits Tooltip

X

Annual limit Tooltip

X


เครื่องช่วยฟัง

การได้ยินและโสตสัมผัส
Benefits Tooltip

X

Annual limit Tooltip

X


Top Extras เริ่มต้นที่ $147.65 ต่อเดือน

ทันตกรรม

ทันตกรรมทั่วไป (ตรวจฟัน ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟันแบบปกติ เอ็กซเรย์ เป็นต้น)
Benefits Tooltip

70%

Annual limit Tooltip

$1,000 ต่อคน
$2,000 ต่อครอบครัว


ทันตกรรมหลัก (ผ่าฟันคุด รักษารากฟัน เป็นต้น)
Benefits Tooltip

70%

Annual limit Tooltip

$1,000 ต่อคน
$2,000 ต่อครอบครัว


ทันตกรรมจัดฟัน (จัดฟัน จัดฟันชนิดโลหะ เป็นต้น)
Benefits Tooltip

70%

Annual limit Tooltip

$800 ต่อคน
$2,400 ตลอดชีวิต


สายตา

แว่นสายตาตามใบสั่ง
คอนแทคเลนส์
Benefits Tooltip

100%

Annual limit Tooltip

$250 ต่อคน
$500 ต่อครอบครัว


ศัลยกรรมดวงตาด้วยเลเซอร์
Benefits Tooltip

70%

Annual limit Tooltip

$500 ต่อตาหนึ่งข้าง
$2,000 ต่อครอบครัว


กายภาพบำบัด

กายภาพบำบัด

กิจกรรมบำบัด

ผู้เชี่ยวชาญด้านกล้ามเนื้อตา (บำบัดสายตา)
Benefits Tooltip

เริ่มต้นที่: $51
มาตรฐาน: $41

Annual limit Tooltip

$500 ต่อคน
$1,000 ต่อครอบครัว


สรีรวิทยาการออกกำลังกาย

วารีบำบัด
Benefits Tooltip

70%

Annual limit Tooltip

รวมอยู่ในวงเงินที่จำกัดต่อปีสำหรับกายภาพบำบัดข้างต้น


การบำบัดโรคโดยวิธีการจับกระดูกสันหลัง

การบำบัดโรคโดยวิธีการจับกระดูกสันหลัง

บริการการรักษาโรคกระดูกและกล้ามเนื้อ
Benefits Tooltip

เริ่มต้นที่: $45
มาตรฐาน: $35

Annual limit Tooltip

$500 ต่อคน
$1,000 ต่อครอบครัว


คำปรึกษาด้านการแพทย์แผนจีนและการบำบัดเสริม

การฝังเข็ม
การรักษาด้วยวิธีธรรมชาติ
นวดแผนโบราณ
โภชนบำบัด
คำปรึกษาด้านการแพทย์แผนจีน
Benefits Tooltip

เริ่มต้นที่: $45
มาตรฐาน: $40

Annual limit Tooltip

$350 ต่อคน
$700 ต่อครอบครัว


การจัดการสุขภาพ

การป้องกันสุขภาพ
Benefits Tooltip

70%

Annual limit Tooltip

$200 ต่อคน
$400 ต่อครอบครัว


การรักษาเท้า

การรักษาเท้า (การรักษาโรคที่มือและเท้า)
Benefits Tooltip

เริ่มต้นที่:  $45
มาตรฐาน: $35

Annual limit Tooltip

$400 ต่อคน
$800 ต่อครอบครัว


จิตวิทยา

จิตวิทยา/กลุ่มบำบัด
Benefits Tooltip

เริ่มต้นที่: $90
มาตรฐาน: $70

Annual limit Tooltip

$400 ต่อคน
$800 ต่อครอบครัว


การบำบัดวจีเภท

Speech therapy
Benefits Tooltip

70%

Annual limit Tooltip

$400 ต่อคน
$800 ต่อครอบครัว


อุปกรณ์เพื่อสุขภาพ

Equipment (1 every 3 years)

Health services
Benefits Tooltip

70%

Annual limit Tooltip

$500 ต่อคน
$1,000 ต่อครอบครัว


Orthotics
Benefits Tooltip

70%
(สูงสุด $150 ต่อคน)

Annual limit Tooltip

รวมอยู่ในวงเงินที่จำกัดต่อปีสำหรับอุปกรณ์เพื่อสุขภาพ


เครื่องช่วยฟัง

การได้ยินและโสตสัมผัส
Benefits Tooltip

70%

Annual limit Tooltip

$1,000 ทุก 5 ปีข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาอ่าน เอกสารกรมธรรม์ มีระยะไม่คุ้มครองในทุกผลประโยชน์ OVHC Extras นี้เปิดให้ใช้งานได้เฉพาะลูกค้าในประเทศออสเตรเลียที่ เลือกวีซ่าทำงานเท่านั้น

สิ่งที่คุณควรทราบ

 • อะไรที่เราไม่ได้จ่าย
 • การอธิบายเกี่ยวกับ MBS
 • ระยะเวลารอ

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์