เปรียบเทียบการประกันสุขภาพผู้มาเยือน OVHC

เหมาะสมสำหรับวีซ่ามาเยือน  600, 601, 651 และมากกว่านี้

24/7 เฮลพ์ไลน์ฉุกเฉิน

ใบรับรองการประกันผ่านทางอีเมล

การเข้าถึงเครือข่ายผู้ประกอบอาชีพด้านการแพทย์

ออสเตรเลีย – การคุ้มครองกว้างขวาง

Budget Visitors 
Cover~

Standard Visitors
Cover~

จาก

$78.00 |เดือน*

จาก

$141.00 เดือน*

~$1,000,000 จำกัดรายปี

~$1,000,000 จำกัดรายปี

 • โรงพยาบาลสาธารณะ^

 • โรงพยาบาลเอกชน^

 • การพักฟื้น^

 • รถพยาบาล^

 • การส่งตัวกลับประเทศเดิม^

 • แพทย์ท้องถิ่น (จีพี) 

 • ยาตามใบสั่งแพทย์

 • พยาธิวิทยา

 • รังสีวิทยา

 • ผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ

 • โรงพยาบาลสาธารณะ^

 • โรงพยาบาลเอกชน^

 • การพักฟื้น^

 • รถพยาบาล^

 • การส่งตัวกลับประเทศเดิม^

 • แพทย์ท้องถิ่น (จีพี) ^

 • ยาตามใบสั่งแพทย์^

 • พยาธิวิทยา^

 • รังสีวิทยา^

 • ผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ^

โปรดสังเกตว่าวันเริ่มกรมธรรม์ของท่านจะต้องเป็นอย่างน้อยที่สุด  2  วันหลังจากวันที่ได้ซื้อกรมธรรม์ อาจมีระยะเวลาการรอและค่าใช้จ่ายที่ต้องออกเอง เอง สำหรับรายละเอียดทั้งหมด โปรดอ่าน Policy Wording โปรดสังเกตว่าวันเริ่มกรมธรรม์ของท่านจะต้องเป็นอย่างน้อยที่สุด  2  วันหลังจากวันที่ได้ซื้อกรมธรรม์ อาจมีระยะเวลาการรอและค่าใช้จ่ายที่ต้องออกเอง เอง สำหรับรายละเอียดทั้งหมด โปรดอ่านPolicy Wording

ดาวน์โหลดแผ่นข้อเท็จจริง >

ดาวน์โหลดแผ่นข้อเท็จจริง >

^นี่เป็นการสรุปเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์เท่านั้น ทั้งนี้ มีระยะการรอ การยกเว้น ข้อจำกัด และข้อกำหนด สำหรับรายละเอียดทั้งหมด โปรดอ่าน Policy Wording

 *จาก $78.00 ต่อเดือน
ราคาขึ้นอยู่กับการประกันเดี่ยวสำหรับการคุ้มครองการมาเยือนแบบประหยัด จาก 

$110.00 ต่อเดือน
ราคาขึ้นอยู่กับการประกันเดี่ยวสำหรับการคุ้มครองการมาเยือนแบบมาตรฐาน

  

สามารถคุ้มครองใครบ้าง?

บุคคลที่จะได้รับความคุ้มครองภายใต้ OVHC  ของคุณขึ้นอยู่กับประเภทของกรมธรรม์ที่คุณซื้อ

 ใบรับรองการประกันสุขภาพของคุณจะอธิบายให้ทราบว่าคุณได้ซื้อกรมธรรม์อะไร

กรมธรรม์เดี่ยว

กรมธรรม์เดี่ยวจะให้ความคุ้มครองสำหรับผู้ถือวีซ่าหลักเท่านั้น กรมธรรม์นี้จะไม่ครอบคลุมถึงผู้อยู่ในความอุปการะ คู่ครองหรือบุตร ถ้าสถานการณ์ของคุณเปลี่ยนแปลงไป คุณจะต้องปรับปรุงกรมธรรม์ของคุณให้ทันต่อเหตุการณ์

กรมธรรม์ครอบครัวหลากหลาย

กรมธรรม์ครอบครัวหลากหลายให้ความคุ้มครองสำหรับผู้ถือวีซ่าหลัก คู่ครองผู้ใหญ่หนึ่งคน หรือพาร์ตเนอร์หนึ่งคน และบุตรที่ยังอยู่ในความอุปการะหนึ่งคนหรือมากกว่าและซึ่งอายุต่ำกว่า 18  ปี

กรมธรรม์ครอบครัวหลากหลาย

กรมธรรม์ครอบครัวหลากหลายให้ความคุ้มครองสำหรับผู้ถือวีซ่าหลัก คู่ครองผู้ใหญ่หนึ่งคน หรือพาร์ตเนอร์หนึ่งคน และบุตรที่ยังอยู่ในความอุปการะหนึ่งคนหรือมากกว่าและซึ่งอายุต่ำกว่า 18  ปี

    

  

เลือกดูราคาเพื่อเรียนรู้กรมธรรม์ของเราให้มากขึ้น

สิ่งที่ท่านควรทราบ

 • What are the Waiting Periods?
 • What We Don't Cover?
 • What Are Out-of-Pocket Fees?
 • What is a Pre-Existing Condition?

ข้อความในกรมธรรม์

สนใจใน OVHC สำหรับวีซ่าทำงาน  482, 485, 417 ไหม?

Allianz Global Assistance Overseas Health - ovhc_working_banner_desktop_nogradient