การประกันสุขภาพผู้มาเยือนต่างชาติคืออะไร?

การประกันสุขภาพผู้มาเยือนต่างชาติ (OVHC) คือการประกันสุขภาพสำหรับผู้มาเยือนนานาชาติ ผู้ซึ่งประสงค์จะท่องเที่ยวหรือทำงานในออสเตรเลีย  ถ้าท่านเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุในระหว่างที่กำลังอยู่ในออสเตรเลีย เราจะช่วยออกค่ารักษาพยาบาลของท่าน

เราให้การประกันสุขภาพหลายประเภทสำหรับผู้มาทำงาน รวมทั้งวีซ่า 600601651 และวีซ่าอื่นๆ อีกมาก

นอกจากนั้น เรายังให้ OVHC สำหรับวีซ่าเยี่ยมเยียนอีกด้วย

เปรียบเทียบ OVHC ครอบคลุมการทำงานBudget Working 
Cover

Standard Working
Cover

Mid Working
Cover

Top Working
Cover

จาก

$75.00 เดือน*

จาก

$110.00 เดือน*

จาก

$158.00 |เดือน*

จาก

$298.00เดือน*

 • โรงพยาบาลสาธารณะ^

 • โรงพยาบาลเอกชน^

 • การคลอดบตร และบุตร^

 • การพักฟื้น^

 • รถพยาบาล^

 • การส่งตัวกลับประเทศเดิม^

 • แพทย์ท้องถิ่น (จีพี) 

 • ยาตามใบสั่งแพทย์

 • พยาธิวิทยา

 • รังสีวิทยา

 • ผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ

 • ทันตกรรมทั่วไป

 • เกี่ยวกับสายตา

 • กายภาคบำบัด

 • ไคโรแพร็คติก

 • การบำบัดเสริม

 • การจัดการสุขภาพ

 • การบำบัดรักษาเท้า

 • จิตวิทยา

 • การบำบัดวจีเภท

 • เครื่องช่วยการฟัง

 • ความช่วยเหลือด้านสุขภาพ และ ความเป็นปรกติสุข

 • โรงพยาบาลสาธารณะ^

 • โรงพยาบาลเอกชน^

 • การคลอดบตร และบุตร^

 • การพักฟื้น^

 • รถพยาบาล^

 • การส่งตัวกลับประเทศเดิม^

 • แพทย์ท้องถิ่น (จีพี) ^

 • ยาตามใบสั่งแพทย์^

 • พยาธิวิทยา^

 • รังสีวิทยา^

 • ผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ^

 • ทันตกรรมทั่วไป

 • เกี่ยวกับสายตา

 • กายภาคบำบัด

 • ไคโรแพร็คติก

 • การบำบัดเสริม

 • การจัดการสุขภาพ

 • การบำบัดรักษาเท้า

 • จิตวิทยา

 • การบำบัดวจีเภท

 • เครื่องช่วยการฟัง

 • ความช่วยเหลือด้านสุขภาพ และ ความเป็นปรกติสุข

 • โรงพยาบาลสาธารณะ^

 • โรงพยาบาลเอกชน^

 • การคลอดบตร และบุตร^

 • การพักฟื้น^

 • รถพยาบาล^

 • การส่งตัวกลับประเทศเดิม^

 • แพทย์ท้องถิ่น (จีพี) ^

 • ยาตามใบสั่งแพทย์^

 • พยาธิวิทยา^

 • รังสีวิทยา^

 • ผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ^

 • ทันตกรรมทั่วไป^

 • เกี่ยวกับสายตา^

 • กายภาคบำบัด^

 • ไคโรแพร็คติก^

 • การบำบัดเสริม^

 • การจัดการสุขภาพ

 • การบำบัดรักษาเท้า

 • จิตวิทยา

 • การบำบัดวจีเภท

 • เครื่องช่วยการฟัง

 • ความช่วยเหลือด้านสุขภาพ และ ความเป็นปรกติสุข

 • โรงพยาบาลสาธารณะ^

 • โรงพยาบาลเอกชน^

 • การคลอดบตร และบุตร^

 • การพักฟื้น^

 • รถพยาบาล^

 • การส่งตัวกลับประเทศเดิม^

 • แพทย์ท้องถิ่น (จีพี) ^

 • ยาตามใบสั่งแพทย์^

 • พยาธิวิทยา^

 • รังสีวิทยา^

 • ผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ^

 • ทันตกรรมทั่วไปและทันตกรรมสำคัญ^

 • เกี่ยวกับสายตา^

 • กายภาคบำบัด^

 • ไคโรแพร็คติก^

 • การบำบัดเสริม^

 • การจัดการสุขภาพ^

 • การบำบัดรักษาเท้า^

 • จิตวิทยา^

 • การบำบัดวจีเภท^

 • เครื่องช่วยการฟัง^

 • ความช่วยเหลือด้านสุขภาพ และ ความเป็นปรกติสุข^

อาจมีระยะเวลาการรอและค่าใช้จ่ายที่ต้องออกเอง สำหรับรายละเอียดทั้งหมด โปรดอ่านPolicy Wording อาจมีระยะเวลาการรอและค่าใช้จ่ายที่ต้องออกเอง สำหรับรายละเอียดทั้งหมด โปรดอ่าน Policy Wording
อาจมีระยะเวลาการรอและค่าใช้จ่ายที่ต้องออกเอง สำหรับรายละเอียดทั้งหมด โปรดอ่านPolicy Wording
อาจมีระยะเวลาการรอและค่าใช้จ่ายที่ต้องออกเอง สำหรับรายละเอียดทั้งหมด โปรดอ่านPolicy Wording

ดาวน์โหลดแผ่นข้อเท็จจริง >


ดาวน์โหลดแผ่นข้อเท็จจริง >


ดาวน์โหลดแผ่นข้อเท็จจริง >

ดาวน์โหลดแผ่นข้อเท็จจริง >

^นี่เป็นการสรุปเรื่องผลประโยชน์เท่านั้น อาจมีระยะการรอ การยกเว้น ข้อจำกัด และข้อกำหนด สำหรับรายละเอียดทั้งหมด โปรดอ่าน Policy Wording

 *จาก $75.00 ต่อเดือน
ราคาขึ้นอยู่กับการประกันเดี่ยวสำหรับการคุ้มครองการทำงานแบบประหยัด จาก
$110.00 ต่อเดือน
ราคาขึ้นอยู่กับการประกันเดี่ยวสำหรับการคุ้มครองการทำงานแบบมาตรฐาน จาก
$158.00 ต่อเดือน
ราคาขึ้นอยู่กับการประกันเดี่ยวสำหรับการทำงานแบบปานกลาง จาก
$298.00 ต่อเดือน
ราคาขึ้นอยู่กับการประกันเดี่ยวสำหรับการคุ้มครองการทำงานแบบสูงสุด

เราสามารถทำให้เป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณได้อย่างไร

Allianz Global Assistance Overseas Health - study

เราพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณเมื่อคุณต้องการเรา

เราพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณตลอด 24 ชั่วโมงทั้ง 7 วัน โปรดโทรมาถึงเราเวลาใดก็ได้ที่  13 67 42.

การเข้าถึงเครือข่ายผู้ให้บริการทางการแพทย์ของเร

หากมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณ คุณสามารถพึ่งเครือข่ายแพทย์และผู้ให้บริการทางการแพทย์ที่เรามีอยู่ทั่วประเทศออสเตรเลีย

การจ่ายเงินที่ยืดหยุ่น

คุณสามารถเลือกจ่ายค่าประกันสุขภาพผู้มาเยือนต่างประเทศ (OVHC) ของคุณเป็นงวด ๆ คือเป็นรายปักษ์ รายเดือน รายสามเดือน รายหกเดือนหรือรายปีผ่านการจ่ายเงินอัตโนมัติจากบัตรเครดิตหรือบัญชีธนาคารที่คุณเลือก รับข้อเสนอราคาของคุณวันนี้ !

ความความคุ้มครองสุขภาพที่ตรงตามเงื่อนไข 8501 ของวีซ่า

หากคุณกำลังวางแผนที่จะไปเยือนหรือทำงานในประเทศออสเตรเลียด้วยวีซ่าชั่วคราว เราเสนอการประกันสุขภาพที่ตรงตามเงื่อนไข 8501 ซึ่งใช้กับวีซ่า 420, 482 และ 485

Allianz Global Assistance Overseas Health - couple

เราทำให้การประกันสุขภาพเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ เพื่อให้คุณใช้เวลาของคุณในประเทศออสเตรเลียได้อย่างเต็มที่

ยังมีคำถามอีกหรือไม่

 • ความเข้าใจ OVHC

 • ระบบการดูแลสุขภาพของประเทศออสเตรเลีย

 • การจัดการเรื่องความคุ้มครองของคุณ

 • ข้อมูลที่มีประโยชน์เพิ่มเติม

ความเข้าใจ OVHC

 • ความคุ้มครองสุขภาพผู้มาเยือนต่างประเทศ (OVHC) คืออะไร
 • เมื่อไหร่ที่ผู้มาเยือนต่างประเทศจะต้องมี OVHC
 • ใครได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ OVHC
 • ระยะเวลารอคืออะไร

ระบบการดูแลสุขภาพของประเทศออสเตรเลีย

 • แพทย์และแพทย์อายุรกรรมทั่วไป
 • การไปโรงพยาบาล
 • ระบบการดูแลสุขภาพของรัฐ (เมดิแคร์)
 • ช่องว่างค่าธรรมเนียม คืออะไร

การจัดการเรื่องความคุ้มครองของคุณ

 • ความคุ้มครองของคุณเริ่มต้นและสิ้นสุดเมื่อไร
 • ต้องทำอย่างไรหากคุณต้องการที่จะได้รับการรักษาพยาบาล
 • ผู้ให้บริการทางการแพทย์ที่เก็บเงินโดยตรงจากเรา
 • วิธีทำการเรียกร้องสิทธิ์

ข้อมูลที่มีประโยชน์เพิ่มเติม

  

เลือกดูราคาเพื่อเรียนรู้กรมธรรม์ของเราให้มากขึ้น