เปรียบเทียบ OVHC ครอบคลุมการทำงาน

เหมาะสมสำหรับวีซ่าทำงาน  482, 485, 417, 188, 403, 407  และมากกว่านี้

24/7 โทรศัพท์สายเฮลพ์ไลน์ฉุกเฉิน

ใบรับรองการประกันสุขภาพผ่านทางอีเมล

การเข้าถึงเครือข่ายผู้ประกอบอาชีพด้านการแพทย์

มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขวีซ่า  8501 ของรัฐบาลออสเตรเลียBudget Working 
Cover

Standard Working
Cover

Mid Working
Cover

Top Working
Cover

จาก

$75.00 เดือน*

จาก

$110.00 เดือน*

จาก

$158.00 |เดือน*

จาก

$298.00เดือน*

 • โรงพยาบาลสาธารณะ^

 • โรงพยาบาลเอกชน^

 • การคลอดบตร และบุตร^

 • การพักฟื้น^

 • รถพยาบาล^

 • การส่งตัวกลับประเทศเดิม^

 • แพทย์ท้องถิ่น (จีพี) 

 • ยาตามใบสั่งแพทย์

 • พยาธิวิทยา

 • รังสีวิทยา

 • ผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ

 • ทันตกรรมทั่วไป

 • เกี่ยวกับสายตา

 • กายภาคบำบัด

 • ไคโรแพร็คติก

 • การบำบัดเสริม

 • การจัดการสุขภาพ

 • การบำบัดรักษาเท้า

 • จิตวิทยา

 • การบำบัดวจีเภท

 • เครื่องช่วยการฟัง

 • ความช่วยเหลือด้านสุขภาพ และ ความเป็นปรกติสุข

 • โรงพยาบาลสาธารณะ^

 • โรงพยาบาลเอกชน^

 • การคลอดบตร และบุตร^

 • การพักฟื้น^

 • รถพยาบาล^

 • การส่งตัวกลับประเทศเดิม^

 • แพทย์ท้องถิ่น (จีพี) ^

 • ยาตามใบสั่งแพทย์^

 • พยาธิวิทยา^

 • รังสีวิทยา^

 • ผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ^

 • ทันตกรรมทั่วไป

 • เกี่ยวกับสายตา

 • กายภาคบำบัด

 • ไคโรแพร็คติก

 • การบำบัดเสริม

 • การจัดการสุขภาพ

 • การบำบัดรักษาเท้า

 • จิตวิทยา

 • การบำบัดวจีเภท

 • เครื่องช่วยการฟัง

 • ความช่วยเหลือด้านสุขภาพ และ ความเป็นปรกติสุข

 • โรงพยาบาลสาธารณะ^

 • โรงพยาบาลเอกชน^

 • การคลอดบตร และบุตร^

 • การพักฟื้น^

 • รถพยาบาล^

 • การส่งตัวกลับประเทศเดิม^

 • แพทย์ท้องถิ่น (จีพี) ^

 • ยาตามใบสั่งแพทย์^

 • พยาธิวิทยา^

 • รังสีวิทยา^

 • ผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ^

 • ทันตกรรมทั่วไป^

 • เกี่ยวกับสายตา^

 • กายภาคบำบัด^

 • ไคโรแพร็คติก^

 • การบำบัดเสริม^

 • การจัดการสุขภาพ

 • การบำบัดรักษาเท้า

 • จิตวิทยา

 • การบำบัดวจีเภท

 • เครื่องช่วยการฟัง

 • ความช่วยเหลือด้านสุขภาพ และ ความเป็นปรกติสุข

 • โรงพยาบาลสาธารณะ^

 • โรงพยาบาลเอกชน^

 • การคลอดบตร และบุตร^

 • การพักฟื้น^

 • รถพยาบาล^

 • การส่งตัวกลับประเทศเดิม^

 • แพทย์ท้องถิ่น (จีพี) ^

 • ยาตามใบสั่งแพทย์^

 • พยาธิวิทยา^

 • รังสีวิทยา^

 • ผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ^

 • ทันตกรรมทั่วไปและทันตกรรมสำคัญ^

 • เกี่ยวกับสายตา^

 • กายภาคบำบัด^

 • ไคโรแพร็คติก^

 • การบำบัดเสริม^

 • การจัดการสุขภาพ^

 • การบำบัดรักษาเท้า^

 • จิตวิทยา^

 • การบำบัดวจีเภท^

 • เครื่องช่วยการฟัง^

 • ความช่วยเหลือด้านสุขภาพ และ ความเป็นปรกติสุข^

อาจมีระยะเวลาการรอและค่าใช้จ่ายที่ต้องออกเอง สำหรับรายละเอียดทั้งหมด โปรดอ่านPolicy Wording อาจมีระยะเวลาการรอและค่าใช้จ่ายที่ต้องออกเอง สำหรับรายละเอียดทั้งหมด โปรดอ่าน Policy Wording
อาจมีระยะเวลาการรอและค่าใช้จ่ายที่ต้องออกเอง สำหรับรายละเอียดทั้งหมด โปรดอ่านPolicy Wording
อาจมีระยะเวลาการรอและค่าใช้จ่ายที่ต้องออกเอง สำหรับรายละเอียดทั้งหมด โปรดอ่านPolicy Wording

ดาวน์โหลดแผ่นข้อเท็จจริง >


ดาวน์โหลดแผ่นข้อเท็จจริง >


ดาวน์โหลดแผ่นข้อเท็จจริง >

ดาวน์โหลดแผ่นข้อเท็จจริง >

^นี่เป็นการสรุปเรื่องผลประโยชน์เท่านั้น อาจมีระยะการรอ การยกเว้น ข้อจำกัด และข้อกำหนด สำหรับรายละเอียดทั้งหมด โปรดอ่าน Policy Wording

 *จาก $75.00 ต่อเดือน
ราคาขึ้นอยู่กับการประกันเดี่ยวสำหรับการคุ้มครองการทำงานแบบประหยัด จาก
$110.00 ต่อเดือน
ราคาขึ้นอยู่กับการประกันเดี่ยวสำหรับการคุ้มครองการทำงานแบบมาตรฐาน จาก
$158.00 ต่อเดือน
ราคาขึ้นอยู่กับการประกันเดี่ยวสำหรับการทำงานแบบปานกลาง จาก
$298.00 ต่อเดือน
ราคาขึ้นอยู่กับการประกันเดี่ยวสำหรับการคุ้มครองการทำงานแบบสูงสุด

  

สามารถคุ้มครองใครบ้าง?

บุคคลที่จะได้รับความคุ้มครองภายใต้ OVHC  ของคุณขึ้นอยู่กับประเภทของกรมธรรม์ที่คุณซื้อ

 ใบรับรองการประกันสุขภาพของคุณจะอธิบายให้ทราบว่าคุณได้ซื้อกรมธรรม์อะไร

กรมธรรม์เดี่ยว

กรมธรรม์เดี่ยวจะให้ความคุ้มครองสำหรับผู้ถือวีซ่าหลักเท่านั้น กรมธรรม์นี้จะไม่ครอบคลุมถึงผู้อยู่ในความอุปการะ คู่ครองหรือบุตร ถ้าสถานการณ์ของคุณเปลี่ยนแปลงไป คุณจะต้องปรับปรุงกรมธรรม์ของคุณให้ทันต่อเหตุการณ์

กรมธรรม์ครอบครัวหลากหลาย

กรมธรรม์ครอบครัวหลากหลายให้ความคุ้มครองสำหรับผู้ถือวีซ่าหลัก คู่ครองผู้ใหญ่หนึ่งคน หรือพาร์ตเนอร์หนึ่งคน และบุตรที่ยังอยู่ในความอุปการะหนึ่งคนหรือมากกว่าและซึ่งอายุต่ำกว่า 18  ปี

กรมธรรม์ครอบครัวหลากหลาย

กรมธรรม์ครอบครัวหลากหลายให้ความคุ้มครองสำหรับผู้ถือวีซ่าหลัก คู่ครองผู้ใหญ่หนึ่งคน หรือพาร์ตเนอร์หนึ่งคน และบุตรที่ยังอยู่ในความอุปการะหนึ่งคนหรือมากกว่าและซึ่งอายุต่ำกว่า 18  ปี

    

  

เลือกดูราคาเพื่อเรียนรู้กรมธรรม์ของเราให้มากขึ้น

สิ่งที่คุณควรทราบ

 • What are the Waiting Periods?
 • What We Don't Cover?
 • What Are Out-of Pocket Fees?
 • What is a Pre-Existing Condition?

ข้อความในกรมธรรม์

สนใจใน OVHC สำหรับวีซ่าทำงาน  482, 485, 417 ไหม?

Allianz Global Assistance Overseas Health - ovhc_visitor_banner_desktop1