Overseas Student Health Cover (Bảo hiểm Y tế dành cho Sinh viên Nước ngoài) - OSHC Những gì được bao trả?

Bệnh viện

 • 100% phí Medicare Benefits Schedule (MBS, Danh mục Trợ cấp Y tế của Medicare) cho các dịch vụ y tế được cung cấp tại bệnh viện
 • Giường bệnh trong khu vực chung của bệnh viện công cho nằm viện qua đêm hoặc cùng ngày
 • Giường bệnh tại bệnh viện tư nhân (dành cho các bệnh viện có mức giá hợp đồng với Australian Health Services Alliance)
 • Phẫu thuật cấy ghép bộ phận giả khoản tiền tối đa được phê duyệt có trong Australian Prostheses List (Danh sách Bộ phận giả của Úc)

Xe cứu thương

 • Quý vị được bao trả vận chuyển cấp cứu đến bệnh viện để nhập viện và điều trị cấp cứu tại chỗ

Bác sĩ và bác sĩ chuyên khoa (ngoài bệnh viện)

 • 100% phí MBS cho các dịch vụ y tế được cung cấp bởi Bác sĩ Đa khoa (GP)
 • 85% phí MBS cho các dịch vụ y tế được cung cấp bởi bác sĩ chuyên khoa (ví dụ thăm khám với một bác sĩ X-quang để chụp X-quang)
 • 85% phí MBS cho các xét nghiệm y tế khác (ví dụ: xét nghiệm máu)

Các loại thuốc theo toa

 • Tối đa $50 mỗi loại thuốc theo toa được phê duyệt trên $39.50
 • Tối đa $300 mỗi năm cho cá nhân
 • Tối đa $600 mỗi năm cho gia đình hoặc cặp đôi

Khước từ Để biết thêm thông tin hãy đọc tài liệu hợp đồng bảo hiểm có liên quan bên dưới. Quý vị chỉ có thể yêu cầu thanh toán các loại thuốc theo toa có trong danh sách Pharmaceutical Benefits Scheme (PBS, Danh mục Phúc lợi Dược phẩm) và cho các vật dụng có giá cao hơn phí đồng thanh toán PBS. Để xem danh sách đầy đủ các loại thuốc PBS và phí đồng thanh toán hiện hành, hãy truy cập trang web của Department of Health (Bộ Y tế).

Những điều quý vị cần biết

 • Những gì chúng tôi không chi trả
 • Giải thích về MBS
 • Thời kỳ chờ đợi

Thông tin sản phẩm