Overseas Student Health Cover (OSHC, Bảo hiểm Y tế dành cho Sinh viên Nước ngoài) hoạt động như thế nào

Overseas Student Health Cover (OSHC, Bảo hiểm Y tế dành cho Sinh viên Nước ngoài) là bảo hiểm y tế đáp ứng các yêu cầu về bảo hiểm y tế của thị thực sinh viên và giúp quý vị chi trả cho các dịch vụ tại bệnh viện và y tế khi quý vị đang học tập tại Úc.

Tại sao sinh viên nước ngoài cần OSHC?

Chi phí cho các dịch vụ điều trị y tế ở Úc có thể rất đắt đỏ

Sinh viên nước ngoài có thể không hội đủ điều kiện cho Medicare (hệ thống bảo hiểm y tế công cộng cho công dân Úc). Nếu không có Medicare, chi phí cho các dịch vụ điều trị y tế ở Úc có thể rất đắt đỏ.

Khi quý vị xa nhà, nếu có chuyện gì đó xảy ra với quý vị, việc biết chắc rằng các dịch vụ điều trị y tế có sẵn và giá cả phải chăng là rất quan trọng.

Quý vị có biết?

Các chi phí y tế có thể đắt đỏ. Nếu quý vị đến Úc và quý vị không được bao trả bởi bảo hiểm y tế hay Medicare, quý vị có thể phải trả hơn $1500 một ngày cho các dịch vụ điều trị tại bệnh viện.

Các yêu cầu của thị thực sinh viên

Là một sinh viên quốc tế, quý vị phải có bảo hiểm y tế đầy đủ trong suốt khoảng thời gian quý vị lưu trú tại Úc.

Sinh viên nước ngoài không có bảo hiểm y tế đầy đủ có nguy cơ bị hủy thị thực.

 

Thỏa thuận Chăm sóc Sức khỏe Hỗ trợ với Úc

Nếu quốc gia của quý vị có thỏa thuận chăm sóc sức khoẻ hỗ trợ với Úc, quý vị có thể được nhận một số dịch vụ chăm sóc sức khoẻ được trợ cấp với Medicare khi quý vị đến Úc.

Thậm chí nếu quốc gia của quý vị có thỏa thuận với Úc, khả năng nhận bảo hiểm của quý vị có thể bị hạn chế và quý vị có thể vẫn phải có OSHC.

Tìm hiểu liệu quốc gia của quý vị có Thỏa thuận Chăm sóc Sức khỏe Hỗ trợ với Úc không.

 

Ai hội đủ điều kiện cho OSHC?

Quý vị có thể nhận OSHC nếu quý vị là một sinh viên nước ngoài tại Úc với thị thực sinh viên.

Vợ/chồng, trên thực tế, con cái hoặc con riêng của quý vị cũng có thể hội đủ điều kiện cho OSHC theo hợp đồng bảo hiểm của quý vị.

Để tìm hiểu thêm, hãy đọc  thuật ngữ hợp đồng bảo hiểm đầy đủ.

Chi phí của OSHC là bao nhiêu?

Quanto você paga pelo OSHC depende do tipo de cobertura que você deseja. Oferecemos o OSHC para:

 • Cá nhân – chỉ bảo hiểm cho sinh viên nước ngoài
 • Gia đình kép – bảo hiểm cho sinh viên nước ngoài, và:
  • Một người vợ/chồng hoặc vợ/chồng thực tế
  • Hoặc một hay nhiều con dưới 18 tuổi
 • Nhiều gia đình – bảo hiểm cho sinh viên nước ngoài và nhiều hơn một người phụ thuộc, có thể bao gồm:
  • Chỉ một người vợ/chồng hoặc vợ/chồng thực tế
  • Một hay nhiều trẻ phụ thuộc

Chính phủ Úc yêu cầu quý vị có OSHC liên tục trong suốt thời gian quý vị lưu trú tại Úc. Vì vậy khi quý vị mua OSHC, quý vị sẽ cần thanh toán trước phí bảo hiểm bao trả cho quý vị trong thời gian hiệu lực của thị thực sinh viên mà quý vị nộp đơn xin.

Nếu quý vị quyết định gia hạn thời gian học tập của mình, quý vị có thể gia hạn hợp đồng OSHC của mình.

Các cách tiết kiệm thời gian và tiền bạc

Các nhà cung cấp dịch vụ y tế gửi hóa đơn trực tiếp

Sử dụng mạng lưới các nhà cung cấp của chúng tôi giúp việc yêu cầu bồi hoàn của quý vị dễ dàng hơn khi quý vị thăm khám với một bác sĩ.  Tất cả những việc quý vị cần làm là cung cấp thẻ thành viên OSHC hợp lệ hoặc thẻ thành viên điện tử của quý vị từ ứng dụng My OSHC Assistant vào ngày hẹn và nhà cung cấp dịch vụ y tế sẽ gửi hóa đơn trực tiếp cho chúng tôi với số tiền được bao trả trong hóa đơn của quý vị.

Với thanh toán trực tiếp, bác sĩ thay mặt quý vị yêu cầu bồi hoàn. 

Hãy chắc chắn là quý vị chọn một bác sĩ ghi rõ là họ có thể gửi hóa đơn trực tiếp.

Xác nhận chi phí trước cuộc hẹn thăm khám của quý vị

Luôn luôn kiểm tra với bác sĩ của quý vị hoặc bệnh viện và hỏi liệu quý vị có thể phải trả thêm chi phí bổ sung nào không. Một số nhà cung cấp dịch vụ y tế có thể tính phí cao hơn phí MBS, và quý vị phải trả chi phí tiền túi nhiều hơn.