OSHC - Hỗ Trợ Tại Khuôn Viên Trường

Ghé thăm một trong các đại diện của chúng tôi tại khuôn viên trường gần quý vị

Chúng tôi có các đại diện tại hơn 50 khuôn viên trường (ví dụ các trường đại học, cao đẳng, các cơ sở giáo dục) trên khắp nước Úc sẵn sàng giúp đỡ quý vị trực tiếp khi quý vị có thắc mắc về hợp đồng bảo hiểm của mình hoặc cần thực hiện yêu cầu bồi hoàn.

  • Australian Capital Territory (ACT, Hạt Thủ đô Úc)
  • New South Wales (NSW)
  • Northern Territory (NT, Hạt Phía Bắc)
  • Queensland (QLD)
  • South Australia (SA, Nam Úc)
  • Victoria (VIC)
  • Western Australia (WA, Tây Úc)