OVHC Các loại thị thực chúng tôi bảo hiểm - Bảo hiểm Y tế Thị thực

Tìm bảo hiểm theo loại thị thực

Quý vị có đang lập kế hoạch ghé thăm hoặc làm việc tại Úc với thị thực tạm thời không? Chúng tôi cung cấp bảo hiểm y tế cho các loại thị thực 420, 457, 485 và 600, cộng thêm nhiều loại khác, với Overseas Visitors Health Cover (OVHC, Bảo hiểm Y tế dành cho Khách Nước ngoài) của chúng tôi.

Tìm bảo hiểm quý vị sẽ cần dựa trên loại thị thực quý vị đang nộp đơn xin cấp.

Thị thực 457

Thị thực loại 457 cho phép công nhân có tay nghề đến Úc và làm việc trong một ngành nghề được chấp thuận cho một cơ sở kinh doanh được phê duyệt trong tối đa 4 năm. Tìm hiểu về các yêu cầu bảo hiểm y tế cho loại thị thực này và cách chúng tôi có thể giúp đỡ quý vị.

Thị thực 485

Thị thực 485 cho phép sinh viên quốc tế, những người vừa mới tốt nghiệp từ một cơ sở giáo dục Úc, sống, học tập và làm việc tại Úc tạm thời. Tìm hiểu về các yêu cầu bảo hiểm y tế cho loại thị thực này và cách chúng tôi có thể giúp đỡ quý vị.

Thị thực 600

Thị thực 600 cho phép quý vị đến Úc trong thời gian tối đa là 3, 6 hoặc 12 tháng và có 4 diện quý vị có thể nộp đơn đăng ký. Tìm hiểu thêm về thị thực 600 và cách bảo hiểm y tế có thể giúp đỡ quý vị trong thời gian quý vị ở đây.

Các loại thị thực hội đủ điều kiện khác

Cũng như 457, 485 và 600, các loại thị thực sau cũng hội đủ điều kiện cho Overseas Visitors Health Cover (Bảo hiểm Y tế cho Khách Nước ngoài):

 • 188 – Đầu tư Kinh doanh & Khởi nghiệp (Tạm thời)
 • 400 – Lao động Tạm thời (Hoạt động Lưu trú Ngắn hạn)
 • 401 – Lao động Tạm thời (Hoạt động Lưu trú Dài hạn)
 • 402 – Đào tạo và Nghiên cứu
 • 403 – Lao động Tạm thời (Quan hệ Quốc tế)
 • 407 – Đào tạo
 • 408 – Hoạt động Tạm thời
 • 416 – Chương trình Lao động Thời vụ
 • 417 – Làm việc Trong Kỳ nghỉ
 • 457 – Lao động Có Tay nghề Tạm thời
 • 462 – Làm việc và Nghỉ Lễ
 • 476 – Tốt nghiệp Chuyên ngành Được Công nhận Có Tay nghề
 • 485 – Sau khi Tốt nghiệp Tạm thời
 • 489 – Có Tay nghề Vùng miền (Tạm thời)
 • 580 – Thị thực Người Giám hộ
 • 590 – Thị thực Người Giám hộ Học sinh/Sinh viên
 • 600 – Khách Du lịch
 • 601 – Cấp Thị thực Du lịch Điện tử
 • 651 – eVisitor

Quý vị đã sẵn sàng để mua bảo hiểm?

Quý vị sẽ nhận chứng từ bảo hiểm (COI) ngay khi quý vị mua bảo hiểm, vì vậy quý vị có thể hoàn thành việc nộp đơn xin cấp thị thực ngay.