Các Thị thực Hợp lệ OVHC mà chúng tôi nhận Bảo hiểm Y tế | Allianz Global Assistance

Tìm Bảo hiểm theo Loại Thị thực

Allianz Global Assistance cung ứng bảo hiểm OVHC cho nhiều diện thị thực hợp lệ. Từ thị thực thăm viếng đến thị thực lao động quý vị có thể tìm loại thị thực của quý vị dưới đây. Nếu phụ hạng thị thực (visa subclass) của quý vị không có nêu trong danh sách, thì không phải là thị thực hợp lệ cho mục đích OVHC.

Thị thực Lao động

Thị thực Lao động (work visas) được cấp tại Úc giúp những người có thị thực tạm thời để họ làm các công việc ngắn hạn, chuyên môn cao, công việc không tiếp tục lâu dài nhưng là một phần quan trọng của lực lượng lao động tại Úc. Thị thực lao động này được cấp nhằm giúp đa dạng hóa sự chuyên môn về kinh doanh, giải quyết việc thiếu hụt tay nghề, và giúp gia tăng tài năng khởi nghiệp/kinh doanh trong nước Úc.

Thị thực Lao động kết hợp Kỳ nghỉ

Người có Thị thực Lao động kết hợp Kỳ nghỉ (working holiday visas) thì có thể làm việc trong khi du lịch tại Úc. Mục đích của thị thực này nhằm để giao lưu văn hóa, kiến thức và tay nghề, trong khi họ trải nghiệm những gì mà nước Úc đem lại. Những người có thị thực này có thể làm việc toàn thời (full time) tại Úc, nhưng trong vòng thời hạn tối đa định sẵn với mỗi chủ nhân.

Thị thực Thăm viếng

Thị thực Thăm viếng (visitor visas) được cấp cho những người đến thăm nước Úc trong kỳ nghỉ, thăm viếng bạn bè và gia đình, các mục đích giải trí hoặc xã giao, hoặc các cuộc viếng thăm ngắn hạn nào khác mà không phải là công việc làm. Có sẵn nhiều loại thị thực khác nhau cho việc thăm viếng nước Úc và tương ứng với thời gian lưu trú, quốc tịch, nơi ở hiện thời và mục đích thăm viếng. Người có thị thực thăm viếng có những hạn chế về quyền hạn làm việc tại Úc. Họ có thể dự các cuộc hội họp kinh doanh và trải qua các khóa đào tạo ngắn hạn, nhưng không thể làm việc cho một chủ nhân Úc.

Thị thực Bắc cầu

Thị thực bắc cầu (bridging visas) là thị thực tạm thời được cấp trong lúc đơn xin thị thực thiết yếu đang được xét. Tùy loại thị thực bắc cầu, quý vị có thể được hoặc không được phép trở lại Úc nếu quý vị rời nước Úc trong lúc quý vị chờ đợi thị thực thiết yếu được chuẩn y. Các thị thực bắc cầu khác nhau về mặt quyền hạn lao động - một số được cấp với quyền hạn lao động đầy đủ, trong khi các thị thực khác phải cần có chứng cớ về khó khăn tài chính để được cấp quyền hạn lao động.

Chúng tôi cũng cung ứng bảo hiểm y tế cho du học sinh. Tìm hiểu thêm về   Overseas Student Health Cover (OSHC).

  

Nhận giá cả để biết thêm về các hợp đồng của chúng tôi.