Bảo hiểm Y tế Thị thực Loại Phụ 457

Quý vị đang lập kế hoạch làm việc tại Úc với thị thực Lao động Tạm thời (Có Kỹ năng) (loại 457)? Hãy ghi nhớ rằng quý vị phải có bảo hiểm y tế đầy đủ trong thời gian quý vị lưu trú tại đây.

Overseas Visitors Health Cover (Bảo hiểm Y tế dành cho Khách Nước ngoài)

Chúng tôi cung cấp Overseas Visitors Health Cover (OVHC, Bảo hiểm Y tế dành cho Khách Nước ngoài) được thiết kế dành cho khách quốc tế có thị thực bao gồm thị thực loại phụ 457:

  • cung cấp bảo hiểm y tế trên toàn nước Úc nếu có chuyện gì đó xảy ra với quý vị trong thời gian quý vị lưu trú tại đây
  • đáp ứng điều kiện về thị thực 8501
  • cấp chứng từ bảo hiểm y tế cho quý vị ngay.

Về thị thực loại phụ 457

Thị thực này cho phép quý vị làm gì

Thị thực loại phụ 457 cho phép công nhân có tay nghề đến Úc và làm việc cho một doanh nghiệp được phê duyệt trong tối đa 4 năm.
Quý vị cũng có thể đưa thành viên gia đình hội đủ điều kiện đến Úc cùng quý vị.

Quý vị có hội đủ điều kiện không?

Để đủ điều kiện cho thị thực Lao động Tạm thời (Có Kỹ năng) (loại phụ 457), quý vị phải:

  • được bảo lãnh bởi một doanh nghiệp được phê duyệt
  • có các kỹ năng cần thiết phù hợp với một vị trí được chỉ định bởi doanh nghiệp được phê duyệt (phải là một ngành nghề được chấp thuận).

Doanh nghiệp chỉ có thể bảo lãnh cho quý vị nhận thị thực loại này nếu họ không thể tìm được công dân Úc hoặc cư dân thường trú tại Úc để thực hiện các công việc yêu cầu có tay nghề.

Để có thêm thông tin, hãy truy cập trang web của Department of Immigration and Border Protection (Cục Nhập cư và Bảo vệ Biên giới). 

Các yêu cầu về bảo hiểm y tế

Department of Immigration and Border Protection (Cục Nhập cư và Bảo vệ Biên giới) của Chính phủ Úc yêu cầu quý vị phải có bảo hiểm y tế đầy đủ cho bản thân quý vị và bất kỳ thành viên gia đình nào mà quý vị đưa đi cùng quý vị khi quý vị có thị thực loại phụ 457, trừ khi quốc gia của quý vị có thỏa thuận chăm sóc sức khỏe hỗ trợ với Úc.
Chúng tôi cung cấp hợp đồng Overseas Visitors Health Cover (OVHC, Bảo hiểm Y tế dành cho Khách Nước ngoài) đáp ứng điều kiện thị thực 8501 cho thị thực Lao động Tạm thời (Có Kỹ năng) (loại phụ 457) và cho phép quý vị tiếp cận nhiều quyền lợi giúp quý vị sống khỏe mạnh khi quý vị lưu trú tại Úc.
Chúng tôi cung cấp hai cấp độ bảo hiểm OVHC – Budget Visitors (Khách Tiết Kiệm) (chỉ dành cho bệnh viện) và Visitors Plus (Khách Tăng Cường) –  vì vậy quý vị có thể lựa chọn chương trình bảo hiểm phù hợp với nhu cầu của quý vị nhất.
Tùy thuộc vào loại bảo hiểm quý vị chọn, OVHC có thể bao trả cho quý vị đối với:

  • các dịch vụ y tế được cung cấp tại bệnh viện
  • một số loại thuốc theo toa
  • vận chuyển cấp cứu
  • các dịch vụ y tế được cung cấp bởi bác sĩ đa khoa hoặc bác sĩ chuyên khoa
  • các xét nghiệm y tế bên ngoài bệnh viện, và hơn thế nữa.