Bảo hiểm Y tế Thị thực Loại Phụ 485

Quý vị có đang lập kế hoạch lưu trú hoặc làm việc tại Úc sau khi tốt nghiệp không? Là một sinh viên quốc tế đang chuẩn bị tốt nghiệp, quý vị có thể hội đủ điều kiện cho thị thực sau khi Tốt nghiệp Tạm thời (loại 485).
Hãy ghi nhớ rằng quý vị phải có bảo hiểm y tế đầy đủ trong thời gian quý vị lưu trú tại Úc với thị thực 485.

Overseas Visitors Health Cover (Bảo hiểm Y tế dành cho Khách Nước ngoài)

Chúng tôi cung cấp Overseas Visitors Health Cover (OVHC, Bảo hiểm Y tế dành cho Khách Nước ngoài) được thiết kế cho khách quốc tế có thị thực bao gồm thị thực 485, là:

 • cung cấp bảo hiểm y tế trên toàn nước Úc nếu có chuyện gì đó xảy ra với quý vị trong thời gian quý vị lưu trú tại đây
 • đáp ứng điều kiện về thị thực 8501
 • cấp chứng từ bảo hiểm y tế cho quý vị ngay.

Về thị thực loại 485

Thị thực này cho phép quý vị làm gì

Thị thực 485 cho phép sinh viên quốc tế, những người vừa mới tốt nghiệp từ một cơ sở giáo dục Úc, sống, học tập và làm việc tại Úc tạm thời.
Loại thị thực này có hai diện, sẽ xác định thời gian quý vị có thể lưu trú tại Úc.
Quý vị cũng có thể đưa thành viên gia đình hội đủ điều kiện đến Úc cùng quý vị.

Diện Lao động Sau Khi Tốt nghiệp

Diện này dành cho sinh viên quốc tế có bằng cấp hội đủ điều kiện, những người tốt nghiệp với bằng cấp và kỹ năng liên quan đến nghề nghiệp có trong Danh sách Ngành nghề Yêu cầu Có Tay nghề của Department of Immigration and Border Protection (Cục Nhập cư và Bảo vệ Biên giới). Thị thực diện này kéo dài 18 tháng.

Diện Lao động Sinh viên Sau Khi Tốt nghiệp

Diện này dành cho sinh viên quốc tế tốt nghiệp với trình độ học vấn cao hơn từ một cơ sở giáo dục Úc, bất kể lĩnh vực học tập của họ. Diện này chỉ dành cho sinh viên nộp đơn đăng ký và đã được cấp thị thực du học lần đầu tiên tới Úc vào hoặc sau ngày 5 Tháng Mười Một 2011. Thị thực diện này kéo dài tối đa 4 năm, tùy thuộc vào bằng cấp của quý vị.

Quý vị có hội đủ điều kiện không?

Để hội đủ điều kiện cho thị thực 485, quý vị phải:

 • dưới 50 tuổi
 • có thị thực hội đủ điều kiện
 • nộp kèm chứng nhận quý vị đáp ứng yêu cầu về trình độ ngôn ngữ Tiếng Anh trong hồ sơ xin cấp thị thực
 • đáp ứng yêu cầu về học tập của Úc trong 6 tháng vừa qua
 • đáp ứng các yêu cầu về sức khỏe và nhân cách
 • có bảo hiểm y tế tại Úc
 • đáp ứng các yêu cầu cụ thể cho diện thị thực quý vị đang nộp đơn xin cấp.

Để có thêm thông tin, hãy truy cập trang web của Department of Immigration and Border Protection (Cục Nhập cư và Bảo vệ Biên giới).

Các yêu cầu về bảo hiểm y tế

Department of Immigration and Border Protection (Cục Nhập cư và Bảo vệ Biên giới) của Chính phủ Úc yêu cầu quý vị phải có bảo hiểm y tế đầy đủ cho bản thân quý vị và bất kỳ thành viên gia đình nào mà quý vị đưa đi cùng quý vị khi quý vị có thị thực loại 485.
Chúng tôi cung cấp hợp đồng Overseas Visitors Health Cover (OVHC, Bảo hiểm Y tế dành cho Khách Nước ngoài) đáp ứng điều kiện thị thực 8501 cho thị thực sau khi Tốt nghiệp Tạm thời (loại 485) và cho phép quý vị tiếp cận nhiều quyền lợi giúp quý vị sống khỏe mạnh khi quý vị lưu trú tại Úc.
Chúng tôi cung cấp hai cấp độ bảo hiểm OVHC – Budget Visitors (Khách Tiết Kiệm) (chỉ dành cho bệnh viện) và Visitors Plus (Khách Tăng Cường) –  vì vậy quý vị có thể lựa chọn chương trình bảo hiểm phù hợp với nhu cầu của quý vị nhất.
Tùy thuộc vào loại bảo hiểm quý vị chọn, OVHC có thể bao trả cho quý vị đối với:

 • các dịch vụ y tế được cung cấp tại bệnh viện
 • một số loại thuốc theo toa
 • vận chuyển cấp cứu
 • các dịch vụ y tế được cung cấp bởi bác sĩ đa khoa hoặc bác sĩ chuyên khoa
 • các xét nghiệm y tế bên ngoài bệnh viện, và hơn thế nữa.