Bảo hiểm Y tế Thị thực Loại Phụ 600

Quý vị đang lập kế hoạch du lịch tại Úc với thị thực Du lịch (loại phụ 600)?

Cho dù quý vị đang đi công tác ngắn hạn hay ở cùng gia đình trong một năm, hãy nhớ rằng quý vị sẽ chịu trách nhiệm cho các chi phí y tế của mình khi quý vị lưu trú tại Úc và sẽ không được bảo hiểm bởi hệ thống bảo hiểm y tế công cộng của Úc (Medicare), trừ khi quốc gia của quý vị có thỏa thuận chăm sóc sức khoẻ hỗ trợ với Úc.

Điều trị y tế và bệnh viện có thể đắt đỏ nếu quý vị không được bảo hiểm bởi Medicare. Biết rõ điều này, Department of Immigration and Border Protection (DIBP, Cục Nhập cư và Bảo vệ Biên giới) khuyến nghị các cá nhân có thị thực 600 mua bảo hiểm y tế mỗi lần họ đến Úc - vì vậy quý vị sẽ được bảo hiểm trong suốt thời gian lưu trú.

Quý vị có biết?

Các chi phí y tế có thể đắt đỏ. Nếu quý vị cần đến bệnh viện khi quý vị đang lưu trú tại Úc và quý vị không được bao trả bởi bảo hiểm y tế hay Medicare, quý vị có thể phải trả hơn $1500 một ngày cho các dịch vụ điều trị tại bệnh viện.

Overseas Visitors Health Cover (Bảo hiểm Y tế dành cho Khách Nước ngoài)

Chúng tôi cung cấp hai cấp độ bảo hiểm OVHC – Budget Visitors (Khách Tiết Kiệm) (chỉ dành cho bệnh viện) và Visitors Plus (Khách Tăng Cường) –  vì vậy quý vị có thể lựa chọn chương trình bảo hiểm phù hợp với nhu cầu của quý vị nhất.
Tùy thuộc vào loại bảo hiểm quý vị chọn, OVHC có thể bao trả cho quý vị đối với:

 • các dịch vụ y tế được cung cấp tại bệnh viện
 • một số loại thuốc theo toa
 • vận chuyển cấp cứu
 • các dịch vụ y tế được cung cấp bởi bác sĩ đa khoa hoặc bác sĩ chuyên khoa
 • các xét nghiệm y tế bên ngoài bệnh viện, và hơn thế nữa.

Về thị thực 600

Thị thực này cho phép quý vị làm g

Thị thực 600 cho phép quý vị du lịch tại Úc trong thời gian tối đa là 3, 6 hoặc 12 tháng và có 4 diện, bao gồm:     

 1. Diện công tác – dành cho những người đến Úc trong một chuyến công tác ngắn ngày cho mục đích đàm phán kinh doanh, tham gia vào một cuộc họp hoặc đưa ra những yêu cầu về kinh doanh hoặc việc làm.
 2. Diện du lịch –  dành cho những người đến Úc vì các mục đích không liên quan đến việc kinh doanh hoặc điều trị y tế, ví dụ nghỉ lễ, vui chơi giải trí hoặc thăm gia đình và bạn bè.
 3. Diện gia đình bảo lãnh – dành cho những người đến Úc để thăm gia đình, người đã bảo lãnh cho quý vị. Người bảo lãnh cho quý vị có thể được yêu cầu cam kết bảo lãnh.
 4. Diện điều kiện điểm đến được phê duyệt – dành cho du khách đến từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đang đi du lịch cùng với đại lý du lịch Trung Quốc đã đăng ký trong một nhóm du lịch có tổ chức (quý vị phải ở Trung Quốc khi nộp đơn xin cấp thị thực 600 theo diện điều kiện điểm đến đã được phê duyệt).

Quý vị có hội đủ điều kiện không?

Quý vị có thể hội đủ điều kiện cho thị thực Du lịch (loại phụ 600) nếu quý vị đến Úc:

 • với tư cách khách du lịch
 • để công tác
 • để thăm gia đình
 • trong một nhóm du lịch với một đại lý du lịch đã đăng ký từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Cách nộp đơn đăng ký

Nếu quý vị đang ở Úc, quý vị có thể nộp đơn xin cấp thị thực 600 diện du lịch trực tuyến, miễn là quý vị có thị thực hợp lệ không yêu cầu điều kiện 8503.
Nếu quý vị đang ở ngoài Úc, chỉ có một số hộ chiếu có thể nộp đơn xin cấp thị thực 600 trực tuyến. Nếu quý vị không thể nộp đơn trực tuyếnquý vị có thể nộp đơn bằng văn bản.
Để có thêm thông tin về việc nộp đơn, hãy truy cập  trang web của Department of Immigration and Border Protection (Cục Nhập cư và Bảo vệ Biên giới).