Những gì được bao trả bởi hợp đồng Overseas Visitors Health Cover (Bảo hiểm Y tế dành cho Khách Nước ngoài) của quý vị?

Chúng tôi cung cấp hai cấp độ Overseas Visitors Health Cover (OVHC, Bảo hiểm Y tế dành cho Khách Nước ngoài), vì vậy quý vị có thể lựa chọn chương trình bảo hiểm phù hợp với nhu cầu của quý vị nhất.

Khách Tiết Kiệm (chỉ dành cho bệnh viện) Từ $17.87 mỗi tuần*

Bệnh viện

 • Bệnh viện công - Bệnh nhân nhập viện nằm viện qua đêm hoặc cùng ngày tại khu vực chung
 • Bệnh viện công - Lệ phí tai nạn hoặc khẩn cấp khi dẫn đến nhập viện nội trú
 • Nằm viện tại bệnh viện tư nhân (dành cho các bệnh viện có mức giá hợp đồng với AHSA)
 • Thuốc theo toa là một phần của việc chăm sóc tại bệnh viện của quý vị (bao gồm thuốc khi xuất viện)
 • Phẫu thuật cấy ghép bộ phận giả khoản tiền tối đa được phê duyệt có trong Australian Prostheses List (Danh sách Bộ phận giả của Úc)

Vận chuyển cấp cứu

 • Quý vị được bao trả vận chuyển cấp cứu đến bệnh viện để nhập viện và điều trị cấp cứu tại chỗ
 • Hồi hương y tế lên đến $5,000 (bao trả phí trở về quốc gia của quý vị do bệnh tật hoặc thương tích ảnh hưởng đến cuộc sống, hoặc trong trường hợp tử vong)

Bác sĩ và bác sĩ chuyên khoa (ngoài bệnh viện)

 • Không được bao trả

Thuốc theo toa

 • Không được bao trả

Visitors Plus (Khách Tăng Cường) Từ $25.94 mỗi tuần*

Phổ biến nhất

Bệnh viện

 • Bệnh viện công - Giường bệnh tại khu vực chung của bệnh nhân nhập viện nằm viện qua đêm hoặc cùng ngày
 • Bệnh viện công - Lệ phí tai nạn hoặc khẩn cấp (không yêu cầu nhập viện)
 • Giường bệnh tại bệnh viện tư nhân (dành cho các bệnh viện có mức giá hợp đồng với AHSA)
 • Thuốc theo toa là một phần của việc chăm sóc tại bệnh viện của quý vị (bao gồm thuốc khi xuất viện)
 • Phẫu thuật cấy ghép bộ phận giả, khoản tiền tối đa được phê duyệt có trong Australian Prostheses List (Danh sách Bộ phận giả của Úc)

Vận chuyển cấp cứu

 • Quý vị được bao trả vận chuyển cấp cứu đến bệnh viện để nhập viện và điều trị cấp cứu tại chỗ
 • Hồi hương y tế lên đến $5,000 (bao trả phí trở về quốc gia của quý vị do bệnh tật hoặc thương tích ảnh hưởng đến cuộc sống, hoặc trong trường hợp tử vong)

Bác sĩ và bác sĩ chuyên khoa (ngoài bệnh viện)

 • 100% phí MBS cho các dịch vụ y tế được cung cấp bởi một bác sĩ địa phương (cũng được gọi là bác sĩ đa khoa hoặc GP)
 • 85% phí MBS cho các dịch vụ y tế khác như xét nghiệm máu và chụp X-quang (bao gồm các bác sĩ chuyên khoa)

Thuốc theo toa

 • Tối đa $50 mỗi loại thuốc theo toa
 • Tối đa $300 mỗi năm dương lịch nếu quý vị có bảo hiểm bao trả cá nhân
 • Tối đa $600 mỗi năm dương lịch nếu quý vị có bảo hiểm bao trả gia đình

Khước từ Để biết thêm thông tin hãy đọc tài liệu hợp đồng bảo hiểm bên dưới. Quý vị chỉ có thể yêu cầu thanh toán các loại thuốc theo toa có trong danh sách Pharmaceutical Benefits Scheme (PBS, Danh mục Phúc lợi Dược phẩm) và cho các vật dụng có giá cao hơn phí đồng thanh toán PBS ($39.50). Để xem danh sách đầy đủ các loại thuốc PBS và phí đồng thanh toán hiện hành, hãy truy cập trang web của Department of Health (Bộ Y tế).  *Thời kỳ chờ đợi áp dụng cho cả hợp đồng bảo hiểm Budget Visitors – Chỉ dành cho Bệnh viện và Visitors Plus

Quý vị cần bảo hiểm bổ sung?

Dành cho các khách hàng có thị thực chọn thị thực lao động  (ví dụ Thị thực 457 hoặc Thị thực 485) chúng tôi cung cấp bảo hiểm bổ sung cho các dịch vụ sức khỏe chung không được bao trả bởi hợp đồng OVHC tiêu chuẩn của quý vị. Các cá nhân có thị thực lao động có thể thêm một trong các lựa chọn gói Extras vào bảo hiểm cơ bản của mình với chi phí bổ sung.

Basic Extras (Bổ sung Cơ bản) từ $47.45 một tháng

Nha khoa

Nha khoa tổng quát (khám, làm sạch, hàn, nhổ răng cơ bản, chụp X quang, v.v...)
Benefits Tooltip

50%

Annual limit Tooltip

$500 mỗi người
$1,000 mỗi gia đình.


Nha khoa phức tạp (nhổ răng khôn, chữa tủy răng, v.v...)
Benefits Tooltip

Annual limit Tooltip


Chỉnh nha (răng giả, niềng răng, v.v...)
Benefits Tooltip

Annual limit Tooltip


Nhãn khoa

Kính thuốc theo toa Kính áp tròng
Benefits Tooltip

100%

Annual limit Tooltip

$150 mỗi người
$300 mỗi gia đình.


Phẫu thuật mắt bằng laze
Benefits Tooltip

Annual limit Tooltip


Vật lý trị liệu

Trị liệu cơ năng
Chuyên viên chỉnh thị lực (trị liệu mắt)
Benefits Tooltip

Ban đầu: $35
Tiêu chuẩn: $25

Annual limit Tooltip

$300 mỗi người
$600 mỗi gia đình.


Sinh lý học thể dục
Thủy liệu pháp
Benefits Tooltip

50%

Annual limit Tooltip

Có trong giới hạn hàng năm dành cho vật lý trị liệu ở trên


Chỉnh nắn khớp xương

Dịch vụ nắn xương
Benefits Tooltip

Ban đầu: $35
Tiêu chuẩn: $25

Annual limit Tooltip

$300 mỗi người
$600 mỗi gia đình.


Tư vấn y học Trung Quốc & các trị liệu bổ sung

Châm cứu
Trị liệu tự nhiên
Mát xa trị liệu
Tư vấn Y học Trung Quốc
Dinh dưỡng
Benefits Tooltip

Ban đầu: $35
Tiêu chuẩn: $25

Annual limit Tooltip

$150 mỗi người
$300 mỗi gia đình.


Quản lý Sức khỏe

Y tế dự phòng
Benefits Tooltip

50%

Annual limit Tooltip

$100 mỗi người
$200 mỗi gia đình.


Điều trị bệnh về chân

Điều trị bệnh về chân (điều trị chân)
Benefits Tooltip

Annual limit Tooltip


Tâm lý học

Trị liệu nhóm/tâm lý
Benefits Tooltip

Annual limit Tooltip


Trị liệ̣u ngôn ngữ

Trị liệu ngôn ngữ
Benefits Tooltip

Annual limit Tooltip


Trợ giúp y tế và sức khoẻ

Thiết bị (1 lần mỗi 3 năm)
Các dịch vụ sức khỏe
Benefits Tooltip

Annual limit Tooltip


Chỉnh hình
Benefits Tooltip

Annual limit Tooltip


Máy trợ thính

Thính giác và thính học
Benefits Tooltip

Annual limit Tooltip


Top Extras (Bổ sung Cao cấp) từ $147.65 một tháng

Nha khoa

Nha khoa tổng quát (khám, làm sạch, hàn, nhổ răng cơ bản, chụp X quang, v.v...)
Benefits Tooltip

70%

Annual limit Tooltip

$1,000 mỗi người
$2,000 mỗi gia đình.


Nha khoa phức tạp (nhổ răng khôn, chữa tủy răng, v.v...)
Benefits Tooltip

70%

Annual limit Tooltip

$1,000 mỗi người
$2,000 mỗi gia đình.


Chỉnh nha (răng giả, niềng răng, v.v...)
Benefits Tooltip

70%

Annual limit Tooltip

$800 mỗi người
$2,400 giới hạn suốt đời


Nhãn khoa

Kính thuốc theo toa Kính áp tròng
Benefits Tooltip

100%

Annual limit Tooltip

$250 mỗi người
$500 mỗi gia đình.


Phẫu thuật mắt bằng laze
Benefits Tooltip

70%

Annual limit Tooltip

$500 mỗi mắt
$2,000 mỗi gia đình


Vật lý trị liệu

Trị liệu cơ năng
Chuyên viên chỉnh thị lực (trị liệu mắt)
Benefits Tooltip

Ban đầu: $51
Tiêu chuẩn: $41

Annual limit Tooltip

$500 mỗi người
$1,000 mỗi gia đình.


Sinh lý học thể dục
Thủy liệu pháp
Benefits Tooltip

70%

Annual limit Tooltip

Có trong giới hạn hàng năm dành cho vật lý trị liệu ở trên


Chỉnh nắn khớp xương

Dịch vụ nắn xương
Benefits Tooltip

Ban đầu: $45
Tiêu chuẩn: $35

Annual limit Tooltip

$500 mỗi người
$1,000 mỗi gia đình.


Tư vấn y học Trung Quốc & các trị liệu bổ sung

Châm cứu
Trị liệu tự nhiên
Mát xa trị liệu
Tư vấn Y học Trung Quốc
Dinh dưỡng
Benefits Tooltip

Ban đầu: $45
Tiêu chuẩn: $40

Annual limit Tooltip

$350 mỗi người
$700 mỗi gia đình.


Quản lý Sức khỏe

Y tế dự phòng
Benefits Tooltip

70%

Annual limit Tooltip

$200 mỗi người
$400 mỗi gia đình.


Điều trị bệnh về chân

Điều trị bệnh về chân (điều trị chân)
Benefits Tooltip

Ban đầu: $45
Tiêu chuẩn: $35

Annual limit Tooltip

$400 mỗi người
$800 mỗi gia đình.


Tâm lý học

Trị liệu nhóm/tâm lý
Benefits Tooltip

Ban đầu: $90
Tiêu chuẩn: $70

Annual limit Tooltip

$400 mỗi người
$800 mỗi gia đình.


Trị liệ̣u ngôn ngữ

Trị liệu ngôn ngữ
Benefits Tooltip

70%

Annual limit Tooltip

$400 mỗi người
$800 mỗi gia đình.


Trợ giúp y tế và sức khoẻ

Thiết bị (1 lần mỗi 3 năm)
Các dịch vụ sức khỏe
Benefits Tooltip

70%

Annual limit Tooltip

$500 mỗi người
$1,000 mỗi gia đình.


Chỉnh hình
Benefits Tooltip

70%
(tối đa $150 mỗi người)

Annual limit Tooltip

Có trong giới hạn hàng năm dành cho Trợ giúp y tế và sức khoẻ


Máy trợ thính

Thính giác và thính học
Benefits Tooltip

70%

Annual limit Tooltip

$1,000 mỗi 5 nămKhước từ Để biết thêm thông tin, hãy đọc tài liệu hợp đồng bảo hiểm. Thời kỳ chờ đợi để áp dụng cho tất cả các quyền lợi. OVHC Extras chỉ có sẵn cho khách hàng ở Úc có   chọn thị thực lao động.

Những điều quý vị cần biết

 • Những gì chúng tôi không bao trả
 • Giải thích về MBS
 • Thời kỳ chờ đợi

Thông tin sản phẩm