Bảo hiểm Y tế Khách Nước ngoài là gì?

Bảo hiểm Y tế Khách Nước ngoài (OVHC) là bảo hiểm y tế dành cho khách nước ngoài muốn đến du lịch hoặc làm việc tại Úc.
Nếu quý vị bị bệnh hoặc bị tai nạn trong khi ở tại Úc, chúng tôi sẽ giúp trả chi phí y tế của quý vị.

Chúng tôi cung ứng bảo hiểm y tế cho nhiều loại thị thực lao động kể cả thị thực 485, 482, 417 và nhiều loại khác.

Chúng tôi cũng cung ứng OVHC cho các thị thực thăm viếng.

So sánh Bảo hiểm Lao động OVHC  Budget Working 
Cover

Standard Working
Cover

Mid Working
Cover

Top Working
Cover

Từ

$75.00 | Tháng*

Từ

$110.00 | Tháng*

Từ

$158.00 | Tháng*

Từ

$298.00| Tháng*

 • Bệnh viện Công^

 • Bệnh viện Tư^

 • Mẫu nhi & Sinh nở^

 • Phục hồi chức năng^

 • Xe cứu thương^

 • Hồi hương^

 • Bác sĩ địa phương (GP)

 • Thuốc men có kê toa

 • Bệnh lý

 • Quang tuyến

 • Các chuyên gia khác

 • Nha khoa tổng quát

 • Nhãn khoa

 • Vật lý trị liệu

 • Nắn chỉnh cột sống (chiropractic)

 • Các trị liệu bổ sung

 • Quản lý sức khỏe

 • Túc khoa (bệnh về chân)

 • Tâm lý

 • Trị liệu về Nói

 • Trợ thính

 • Trợ cụ Y tế & Hỗ trợ An lành
 • Bệnh viện Công^

 • Bệnh viện Tư^

 • Mẫu nhi & Sinh nở^

 • Phục hồi chức năng^

 • Xe cứu thương^

 • Hồi hương^

 • Bác sĩ địa phương (GP)^

 • Thuốc men có kê toa^

 • Bệnh lý^

 • Quang tuyến^

 • Các chuyên gia khác^

 • Nha khoa tổng quát

 • Nhãn khoa

 • Vật lý trị liệu

 • Nắn chỉnh cột sống (chiropractic)

 • Các trị liệu bổ sung

 • Quản lý sức khỏe

 • Túc khoa (bệnh về chân)

 • Tâm lý

 • Trị liệu về Nói

 • Trợ thính

 • Trợ cụ Y tế & Hỗ trợ An lành
 • Bệnh viện Công^

 • Bệnh viện Tư^

 • Mẫu nhi & Sinh nở^

 • Phục hồi chức năng^

 • Xe cứu thương^

 • Hồi hương^

 • Bác sĩ địa phương (GP)^

 • Thuốc men có kê toa^

 • Bệnh lý^

 • Quang tuyến^

 • Các chuyên gia khác^

 • Nha khoa tổng quát^

 • Nhãn khoa^

 • Vật lý trị liệu^

 • Nắn chỉnh cột sống (chiropractic)^

 • Các trị liệu bổ sung^

 • Quản lý sức khỏe

 • Túc khoa (bệnh về chân)

 • Tâm lý

 • Trị liệu về Nói

 • Trợ thính

 • Trợ cụ Y tế & Hỗ trợ An lành

 • Bệnh viện Công^

 • Bệnh viện Tư^

 • Mẫu nhi & Sinh nở^

 • Phục hồi chức năng^

 • Xe cứu thương^

 • Hồi hương^

 • Bác sĩ địa phương (GP)^

 • Thuốc men có kê toa^

 • Bệnh lý^

 • Quang tuyến^

 • Các chuyên gia khác^

 • Nha khoa Tổng quát & Quan trọng^

 • Nhãn khoa^

 • Vật lý trị liệu^

 • Nắn chỉnh cột sống (chiropractic)^

 • Các trị liệu bổ sung^

 • Quản lý sức khỏe^

 • Túc khoa (bệnh về chân)^

 • Tâm lý^

 • Trị liệu về Nói^

 • Trợ thính^

 • Trợ cụ Y tế & Hỗ trợ An lành^
Có thể áp dụng thời gian chờ đợi và khoản phí tự trả. Muốn biết thêm chi tiết, xem Policy Wording
Có thể áp dụng thời gian chờ đợi và khoản phí tự trả. Muốn biết thêm chi tiết, xemPolicy Wording.

Có thể áp dụng thời gian chờ đợi và khoản phí tự trả. Muốn biết thêm chi tiết, xem Policy Wording.
Có thể áp dụng thời gian chờ đợi và khoản phí tự trả. Muốn biết thêm chi tiết, xemPolicy Wording.
Tải xuống Tờ Dữ kiện > Tải xuống Tờ Dữ kiện > Tải xuống Tờ Dữ kiện > Tải xuống Tờ Dữ kiện >

^Đây chỉ là tóm tắt các phúc lợi. Có áp dụng thời gian chờ đợi, các loại trừ, hạn chế và các điều khoản và điều kiện. Đọc Policy Wording (tài liệu hợp đồng) để biết chi tiết đầy đủ.

 *Từ $75.00 mỗi tháng giá cả được dựa trên bảo hiểm cá nhân đối với Budget Working Cover. Từ $110.00 mỗi tháng giá được dựa trên mức bảo hiểm cá nhân đối với Standard Working Cover. Từ $158.00 mỗi tháng giá cả được dựa trên bảo hiểm cá nhân đối với Mid Working Cover. Từ $298.00 mỗi tháng giá cả được dựa trên bảo hiểm cá nhân đối với Top Working Cover.

Chúng tôi khiến việc này trở nên dễ dàng hơn cho quý vị

Allianz Global Assistance Overseas Health - study

Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ quý vị khi quý vị cần chúng tôi

Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ quý vị 24/7. Hãy gọi cho chúng tôi bất cứ lúc nào theo số  13 67 42

Tiếp cận mạng lưới các nhà cung cấp dịch vụ y tế của chúng tôi

Nếu có chuyện gì đó xảy ra, quý vị có thể tin tưởng vào mạng lưới các bác sĩ và các nhà cung cấp dịch vụ y tế rộng lớn trải khắp nước Úc của chúng tôi.

Thanh toán linh hoạt

Quý vị có thể chọn trả khoản thanh toán trả góp OVHC cho chúng tôi hai tháng một lần, hàng tháng, hàng quý, sáu tháng một lần hay hàng năm qua phương thức thanh toán tự động từ thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng mà quý vị đã lựa chọn. Nhận báo giá của quý vị ngay hôm nay!

Bảo hiểm y tế đáp ứng điều kiện thị thực 8501

Nếu quý vị đang lập kế hoạch ghé thăm hoặc làm việc tại Úc với thị thực tạm thời, chúng tôi cung cấp bảo hiểm y tế đáp ứng điều kiện thị thực 8501 áp dụng cho thị thực 420, 457 và 485.

Allianz Global Assistance Overseas Health - couple

Chúng tôi giúp cho việc nhận bảo hiểm y tế trở nên dễ dàng cho quý vị, vì vậy quý vị có thể tận dụng thời gian lưu trú tại Úc của mình

Tìm hiểu cảm nghĩ của một số khách hàng của chúng tôi

Đây là những gì các thành viên khác nói về OVHC của chúng tôi

Quý vị vẫn còn câu hỏi?

 • Hiểu về OVHC

 • Hệ thống chăm sóc sức khỏe của Úc

 • Quản lý bảo hiểm của quý vị

 • Nhiều thông tin hữu ích hơn

Hiểu về OVHC

 • Overseas Visitors Health Cover (Bảo hiểm Y tế dành cho Khách Nước ngoài) là gì?
 • Khi nào khách nước ngoài cần OVHC?
 • Ai được bảo hiểm theo hợp đồng OVHC?
 • Thời kỳ chờ đợi là gì?

Hệ thống chăm sóc sức khỏe của Úc

 • Médicos e clínicos gerais
 • Đến bệnh viện
 • Hệ thống chăm sóc sức khỏe công cộng (Medicare)
 • Phí chênh lệch là gì?

Quản lý bảo hiểm của quý vị

 • Khi nào bảo hiểm của quý vị bắt đầu và kết thúc
 • Quý vị cần làm gì nếu cần điều trị y tế?
 • Các nhà cung cấp dịch vụ y tế gửi hóa đơn trực tiếp
 • Cách yêu cầu bồi hoàn

Nhiều thông tin hữu ích hơn

 • Các tình trạng có từ trước
 • Quý vị cần tìm một bác sĩ?

  

Nhận giá cả để biết thêm về các hợp đồng của chúng tôi.